• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back

Hvem passer som frisør?

Hvem passer til å jobbe som frisør? Hva krever bransjen av en frisør?
Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2019-08-19T10:58:24.0000000Z

For å lykkes som frisør må du:

Være kreativ og sosial

Frisørfaget passer for deg som er kreativ og sosial. Siden ingen mennesker er like, vil din frisør hverdag bestå av å møte nye utfordringer hos hver eneste kunde. Det krever at du er faglig dyktig, i tillegg må du like å omgås mennesker og ikke minst kunne kommunisere.  Få yrker gir deg så store muligheter til å bruke deg seg selv og dine evner som frisøryrket.  

Være faglig dyktig

En frisør skal gjøre ferdig flere arbeider i løpet av en dag. Jobben du har gjort blir hele tiden bedømt av kunden. Du må ha sans for geometri og kjemi for å få til et godt sluttresultat. Det krever faglig dyktighet å få til det kunden ønsker.

Ha respekt for andres tid

Elever med stort fravær fra videregående skole, og manglende eksamener, vil ofte få problemer hvis de velger et yrke som frisør. En frisørs hverdag består av et næringsliv der åpningstider, arbeidsplaner, skift og kundeavtaler er de bærende elementene. De som velger faget må derfor ha evne til å respektere andres tid for å lykkes.

 

HELSE

Frisøryrket er krevende - både fysisk og psykisk!

God fysisk form er viktig!

En god allmenn helsetilstand er en forutsetning for at du skal lykkes. En frisør står og går hele dagen, og du bør ikke ha skjelett- eller muskelproblemer. Forebygg belastninger med allsidig trening og annen fysisk aktivitet, så reduseres sjansene for skulder og nakkeproblemer.

Frisørfaget legger vekt på opplæring i riktige arbeidsstillinger, og sammen med moderne utstyr og gode lokaler gir dette gode forutsetninger for å unngå belastninger. 

Hudproblemer og kjemikalier

På grunn av det praktiske arbeidet, hvor hendene dine utsettes for mye fuktighet, kan eksem og allergier provoseres fram. Du som søker deg til frisørfaget bør derfor ikke ha allergier eller eksem - eller være disponert for dette. Har du hender som lett blir tørre og såre, sjekk dette med en hudlege før du starter på utdanningen. På denne måten unngår du å oppdage dette etter at du har startet utdanningen. Det samme gjelder dersom du har problemer med luftveiene.

Bedriftene har gode prosedyrer for hudbeskyttelse mot kjemikalier. Bruk av hansker ved kjemiske behandlinger (farging m.m.) er en selvfølge. Hanskebruk anbefales også ved vasking og annet vått arbeid, for å unngå uttørring av huden. De kjemiske produktene er også blitt stadig bedre, og innholder stadig færre allergiframkallende stoffer. Alle produkter i seriøse salonger skal være godkjent av Mattilsynet og i henhold til internasjonalt regelverk fastsatt av EU.


Tilbake
Annet Innhold