• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
Av og til tar jeg meg tid til å oppsummere litt. Hva trenger vi, hva koster dette, hva spares av tid - egentlig? Er dataverktøyene hjelpemiddel eller mye heft? Joda, det er nok til hjelp, men ikke ta alt for god fisk. Bruk tiden din riktig – livet e nu!

Av og til tar jeg meg tid til å oppsummere litt. Hva trenger vi, hva koster dette, hva spares av tid - egentlig? Er dataverktøyene hjelpemiddel eller mye heft? Joda, det er nok til hjelp, men ikke ta alt for god fisk. Bruk tiden din riktig – livet e nu!

Hudpleie: Tanker om fag og fremtid

Vår bransje har alltid vært og er i en ekstrem utvikling. Først og fremst faglig, med mye ny forskning vedrørende produkter, teknologi og behandlingsformer.  Dette skal vurderes og tas beslutninger om – kontinuerlig. Her trengs det fagkompetanse ikke bare på utførelse, men også innen kosmetisk kjemi og økonomi.


Det er ofte leverandørene som bombarderer oss med nye produkter og dertil hørende behandlingsformer.  Det vi ofte ikke tenker på, er inntjening og bruttofortjeneste på varene og tjenestene. Passer dette i mitt marked, sitter vi igjen med noe etter å ha kjøpt inn, hatt opplæring/trening og gjennomført salg til kunden? Personlig synes jeg det siste er viktig. Og er dette interessant for terapeuten i sitt daglige virke? 

Har vi gjort bevisste valg innen markedssegmentet? Er det marked for tjenesten / varen, og tjener vi penger på dette?  En kjent utfordring vi må forholde oss til, om du er i posisjon til å ta beslutninger rundt retning, strategi og mål for driften i en klinikk.


«Sannhetens øyeblikk»

Men - det er terapeuten som er driveren i maskineriet. Jeg som leder må bare passe på å legge til rette og unngå sand i maskineriet, smøre godt, slik at alt glir knirkefritt… Hvis terapeutene «klikker» på en behandling eller produkt, da blir det suksess. Alt avhenger av å treffe med menneskene som skaper «sannhetens øyeblikk» og den optimale opplevelsen for kunden. Kunden kommer tilbake, terapeuten får bekreftelse og blomstrer på jobb. Da er vi i flytsonen. 

Det er ikke alltid så lett å treffe, men vi velger å se positivt på det, med stadig nye ting på markedet, stadig nye løsninger og tilbud ut til kunden. Mye nytt å lære. Dette er inspirasjonen til alle oss som driver i denne bransjen.


Det gode samspillet

Det er krevende å være arbeidsgiver i dag. I tillegg til å stå i produksjon skal du samtidig håndtere medarbeidere, deres utvikling og trivsel.  Parallelt er driften avhengig av at du har kontroll på økonomistyringen, leverandører og strategi for å overleve i et stadig krevende marked.

Her er medlemskapet i NFVB en velsignelse. Man har tilgang til verktøy som sikrer oversikt og kontroll.  Vi har også tilgang på spesialtilrettelagte kurs som omfavner akkurat det vi trenger.

Det å vite at du har juridisk bistand, skjemaer som er klarert etter loven, kontrakter og veiledning vedrørende for eksempel HMS sparer deg for ufattelig mye tid. Trygghet er stikkordet her.


Digital utvikling og kontroll

I disse dager er NFVB Bransjestandard i fokus. Her får man et påskudd til å få ryddet og sikret systemene som er pålagt og forventet i dagens samfunn.  Et kjempeviktig hjelpemiddel med stor verdi som bidrar til kvalitetssikring av drift og bransjen i sin helhet. Og alt er selvsagt nå elektronisk.

Jeg er nå blitt såpass voksen at jeg har sett på utviklingen fra alt var på papir, til i dag hvor alt er i en sky. Vanvittig å tenke på. For eksempel har vi hatt bokettersyn der det står en mann fra Skatteetaten og forsøker av beste evne å tolke håndskrevne timelister og bookinger skrevet med blyant. Og hvor jeg må ned i kjelleren/ lageret og finne frem permer fra mange år tilbake og bla etter nummererte bilag for videre å forklare hva som gjelder hva, til en utskremt kontormedarbeider fra likningskontoret. 

Heldigvis kom booking-/kassaprogrammene på data. I dag er som sagt alt i en sky, regnskap kan man gjøre mye av selv i tilrettelagte, relativt enkle programvarer. Du kan kontere bilag, betale og sende ut fakturaer på telefonen, uansett tid og sted. Full kontroll hele tiden.

Av og til tar jeg meg tid til å oppsummere litt. Hva trenger vi, hva koster dette, hva spares av tid - egentlig? Er dataverktøyene hjelpemiddel eller mye heft? Joda, det er nok til hjelp, men ikke ta alt for god fisk. Bruk tiden din riktig – livet e nu!


Nøkkeltall til daglig bruk

Hva leser du ut av regnskapsrapporten du får - enten ut fra datakasseprogrammet ditt eller fra regnskapsfører, om du har det?  Hva er smart å holde fokus på? Hva kan vi egentlig påvirke i den daglige driften? Får du med deg dine medarbeidere i økonomistyringen? Har du kostnadskontroll?

Ok, vi vet det handler om mest mulig inn og minst mulig ut.  Hvordan bestemmer du prisen på behandlingene dine? Kanskje det er greit å sjekke hva dine kolleger i samme område tar for sine behandlinger? Kanskje du har en skikkelig gjennomgang på hva kostnadene er på hver behandling? Tar du med hva dine andre driftskostnader er? Som for eksempel husleie, strøm osv. Den største kostnaden vi har er personalkostnaden, som jo ikke bare er lønna. 

 

Tilbake
Annet Innhold