• NFVB
 • KONTAKT
 • For Skoleelever
 • For Rådgivere
 • For Lærlinger
 • For Lærebedrifter
 • Om Svenneprøven
 • NFVB
 • KONTAKT
Back

HMS-regelverket!

Frisør- og hudpleiebransjen må forholde seg til mange lover og regler, og NFVBs medlemmer er stort sett svært flinke til å følge opp, selv om det kan være vanskelig å orientere seg i alle lovskriftene. Her får dere en oversikt over det mest sentrale HMS-regelverket slik som arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften og arbeidsmiljøforskriftene.
Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2019-05-03T10:12:13.0000000Z

Arbeidsmiljøforskriftene

 • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning: Forskriften gjelder organisering, tilrettelegging og ledelse av arbeidet, og medvirkning fra arbeidstakerne eller deres representanter.
 • Arbeidsplassforskriften: Forskriften gjelder for alle faste og midlertidige arbeidsplasser, atkomstveier og for nye og eksisterende arbeidslokaler.
 • Forskrift om utførelse av arbeid: Forskriften gjelder for utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tekniske krav til arbeidsutstyret.
 • Forskrift om tiltaks- og grenseverdier: Forskriften gjelder for virksomheter hvor arbeidstakere kan utsettes for fysiske, kjemiske eller biologiske faktorer.
 • Produsentforskriften: Forskriften retter seg mot den som konstruerer, produserer, importerer, markedsfører, omsetter, leier ut, låner ut eller setter i drift produkter som omfattes av forskriften.
 • Forskrift om administrative ordninger: Forskriften gjelder for utøving av offentlig myndighet og administrative ordninger i tilknytning til sikkerhetsopplæring, bedriftshelsetjeneste, sakkyndig virksomhet og regionale verneombud. 


Aktuelle lover og forskrifter:

 • Arbeidsmiljøloven: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.
 • Internkontrollforskriften, også kalt HMS-forskriften: Beskriver krav til oppbygging og dokumentasjon i et HMS/ internkontrollsystem.
Tilbake
Annet Innhold