• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
«Personalledelse er det jeg brenner for, og når jeg ser medarbeidere som har engasjement og er faglig trygge, elsker jeg jobben som leder»

«Personalledelse er det jeg brenner for, og når jeg ser medarbeidere som har engasjement og er faglig trygge, elsker jeg jobben som leder»

Fokus på menneskelige verdier skaper bedre resultater

Etter å ha jobbet i over 25 år som leder i hudpleiebransjen, har jeg lært at verdibasert kultur gir gode resultater og et godt arbeidsmiljø, sier Anita Sundquist, hudterapeut, NLP Coach og avdelingsleder i Beths 

Beauty. I denne artikkelen deler hun sitt sterke engasjement for et tema alle bedriftsledere bør være bevisst.


Utgangspunktet til verdibasert ledelse er de menneskelige verdiene – det å bygge et solid fundament på ærlighet, respekt, rettferdighet og ydmykhet. Det å beskrive for seg selv hva verdiene betyr, som at ydmykhet betyr ikke bare omtanke og respekt for medmennesker, men også godhet og sjenerøsitet. 

Kjenner du dine verdier, og bruker du verdiene bevisst, vil kulturen og verdiene først og fremst fremme et godt arbeidsmiljø, som igjen gir gode resultater for klinikken. 

Om du gjør verdiene dine om til handlinger, ikke bare ord, vil verdiene dine bli et nyttig verktøy for rett kurs. For de ansatte blir det tydelig hvordan de skal jobbe i butikken. Verdiene blir limet; det gir en retning i hverdagen, og et praktisk fortrinn. 

Verdier med mange ringvirkninger

For meg må kulturen og verdiene være utgangspunkt for hvordan vi opptrer og driver klinikkene våre. Medarbeiderne er de mest verdifulle ressursene som finnes. Jeg har erfart at det gir gode ringvirkninger for behandlingene og salget når vi involverer de ansatte, gir dem medbestemmelsesrett, og gjør at de føler seg inkluderte. Personalledelse er det jeg brenner for, og når jeg ser medarbeidere som har engasjement og er faglig trygge, elsker jeg jobben som leder. 

Min sannhet er at bevissthet på ledelse gir en god kultur, og det danner grunnlaget for sunn og organisk vekst, og en god arbeidshverdag for alle. 

Verdier for vanskelige situasjoner

Vi vil alltid komme opp i situasjoner som trigger oss. Når vi klarer å ta med oss verdiene våre i vanskelige situasjoner, handler vi med bevisstheten. Da øver vi oss på å stå i ubehaget, uten umiddelbart å handle på det vi føler. Sånn får reaksjonsmønsteret vårt positive ringvirkninger på de vi leder.

Min erfaring er at når jeg belønner, legger merke til og roser de jeg leder, blir de mer kreative, løsningsorienterte og handlingsorienterte. Som terapeuter gir de bedre behandlinger til kundene, og dermed blir kundene også mer fornøyde. 

Ditt viktigste verktøy skaper du selv

Ønsker du en god kultur, må du starte med å være en engasjert leder som investerer tid i dine ansatte. Kulturen kan du ikke kjøpe – den må skapes, og god kultur er ditt viktigste verktøy om du ønsker at de ansatte skal trives og at klinikken skal vokse. Vi må lære hverandre å kjenne for å forstå samspillet i gruppen, og vi må forstå gruppemedlemmene for at gruppen skal fungere og en god kultur skal oppstå.

I samspillet mellom menneskene bygges relasjoner, og følelser spiller seg ut parallelt med krav om å utføre behandlinger og selge produkter. Først og fremst er vi mennesker her og nå, men som ledere har vi stor innvirkning på medarbeiderne. Det må vi være bevisste og ta på dypeste alvor, for det er da vi skaper en god kultur, fornøyde medarbeidere og gode resultater. 

Vær det beste eksemplet 

Om du går foran som et godt eksempel, vil kulturen i klinikken spire og drive frem gode resultater. Dette er det jeg liker best med å være leder – å motivere til indre motivasjon hos den enkelte medarbeider, slik at de blomstrer i jobben de gjør. Som ledere må vi gå foran som gode eksempler. Ingen metode er mer effektiv enn et godt eksempel. 


Artikkelen står også på trykk i NFVBs magasin SALONG Hud & velvære nr 1 2022

 

Tilbake
Annet Innhold