• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Flere gutter inn i frisørutdanningen!

Et av NFVBs strategiske mål er å sikre rekruttering av de rette talentene inn i frisørutdanningen. Vi tror at kreative talenter som ønsker å jobbe med mennesker finnes i omtrent like stor grad blant gutter og jenter, men frisørutdanningen er i dag dominert av jenter.


I 2019 ser vi endelig en liten oppgang i søknadstallene til offentlig skole fra gutter!


Søkere til frisørutdanning i videregående skole

Tilbake
Annet Innhold