• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Fjerning av merverdiavgiftsunntakene for alternativ behandling og kosmetisk kirurgi og behandling


Forslag på høring

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om å fjerne merverdiavgiftsunntakene for alternativ behandling og for kosmetisk kirurgi og behandling.

Etter dagens regelverk er alternativ behandling unntatt fra merverdiavgiftsloven når den som yter tjenesten er autorisert helsepersonell eller er registrert i register for alternativ behandling. Departementet foreslår å gjøre alternativ behandling avgiftspliktig uavhengig av hvem som utfører behandlingen.

Kosmetisk kirurgi og enkelte former for kosmetisk behandling omfattes i dag av unntaket for helsetjenester.  Regjeringen foreslår at slik behandling gjøres avgiftspliktig.


Konkurranse på like vilkår

NFVB jobber for sunn konkurranse under like vilkår i hele bransjen, og har hatt momsfritaket under politisk lupe i mange år. Vi mener fritaket gir en ubalanse i konkurransen, og vårt standpunkt er at det må være behandlingen, ikke behandleren, som avgjør hvorvidt en behandling er medisinsk begrunnet - og dermed kan defineres som en genuin helsetjeneste med momsfritak eller ikke.
Vi er samtidig opptatt av å sikre våre medlemmer forutsigbarhet og riktige rammer. En endring av regelverket vil derfor måtte følges nøye opp på forbundsnivå, for å kunne håndtere eventuelle uheldige ringvirkninger for bransjen.    


Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon etter høringsfristen.

Tilbake
Annet Innhold