• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
Norgesferie er aktuelt for mange i år. Foto: Colourbox

Norgesferie er aktuelt for mange i år. Foto: Colourbox

Ferie i koronatid! Les hva advokaten sier.

Ingenting er helt som normalt i år. Hva gjør vi med ferieavviklingen? Advokat Tonje Thue Width i NHO Service og Handel har svart på tre av de vanligste spørsmålene fra våre medlemmer.   

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2020-06-23T12:38:36.0000000Z

Etter nesten syv ukers stengte bedrifter og permitterte ansatte, er det mange spørsmål om ferieavviklingen. 

 

Kan de ansatte vente med å ta ut ferien til senere, f.eks. når utenlandsreiser blir aktuelt igjen? 

Det er arbeidsgiver som har styringsrett på når ferien skal tas. Dette skal drøftes på forhånd med tillitsvalgt eller den enkelte arbeidstaker. Egentlig skal dette gjøres senest to måneder før ferien tar til, men dette oppfattes som en ordensregel. Med andre ord – manglende drøfting eller for sen drøfting gjør ikke at arbeidstaker kan nekte å ta ferie.

Det er ikke slik at arbeidstaker fritt velger når vedkommende vil ta ferie. Arbeidstaker kan imidlertid kreve minst tre uker i sammenheng i perioden juni – september, og at de resterende seks dagene (ferieloven legger opp til fire uker og en dag ferie) kan tas samlet. De siste fire dagene som er tariffestet (for bedrifter bundet av tariffavtale) fastsettes også av arbeidsgiver etter drøftinger med tillitsvalgt eller den enkelte arbeidstaker.

Det er for eksempel ikke noe i veien for at arbeidsgiver pålegger alle å ta fire uker ferie i sommer. Det gjelder egne regler for den ekstra uken for de som er over 60 år, de som er syke, i permisjon eller i oppsigelsestid. 


Kan de ansatte kreve å overføre ferie til neste år? 

Som nevnt – det er arbeidsgiver som bestemmer tiden for ferie – og arbeidsgiver har også plikt til å påse at arbeidstaker tar ut ferie hvert år.

Overføring av ferie forutsetter som utgangspunkt enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidstaker kan dermed ikke selv bestemme at vedkommende vil overføre ferien til neste år. En del vil automatisk få overført ferie – f.eks. de som er i permisjon eller de som er langtidssykemeldte. Jeg tenker at det er viktig at arbeidsgiver her bruker styringsretten sin.


Siden man ikke får feriepenger av dagpenger, er det sannsynlig at mange ikke ønsker å ta ut full ferie neste år. Kan man overføre ferie i mange år etter hverandre? 

Arbeidsgiver plikter å sørge for at alle arbeidstakere tar ferie. Imidlertid kan arbeidstaker nekte å ta ferie i større utstrekning enn det feriepengene dekker av feriepengebortfallet.

Dersom bedriften holder stengt (f. eks. i fellesferien) kan imidlertid alle arbeidstakere pålegges ferie, selv om de ikke har opptjent tilstrekkelig med feriepenger.

For eventuelt overføring av ferie; Se spørsmål 2.


NHO har laget gode artikler om ferie under permittering og mer generelt her:
https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/arbeidstid-ferie-og-permisjon/ferie/


Tilbake
Annet Innhold