• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
Målet med disse studiene er livslang læring, at frisørene kan få et kompetanseløft og kunne få ny giv til å stå lenger i faget.

Målet med disse studiene er livslang læring, at frisørene kan få et kompetanseløft og kunne få ny giv til å stå lenger i faget.

Fagskolen i Viken: Øk kompetansen med nettbaserte studier

 - Vi tilbyr nå 100 % nettbaserte, praksisorienterte videreutdanningskurs. Dette er en fin anledning til få et kompetanseløft og få ny giv til å stå lenger i faget. Kursene inkluderer fire emner, og foregår i all vesentlig grad etter arbeidstid, forteller prosjektleder Marita Stene Pettersen ved Fagskolen i Viken.


- Vi har lagt opp til fire emner som gjennomføres i regi av Fagskolen i Viken. Det er viktig å merke seg at innholdet er utformet i fellesskap med bransjen, og på forespørsel fra bransjen, forteller Marita Stene Pettersen. Hun roser innsatsen fra både arbeidsgiversiden, representert ved NFVB, arbeidstakersiden ved Fagforbundet og de tre involverte bransjebedriftene PÅHÅRET, Adam og Eva og Modern Design.

 - Prosjektgruppen har vært bredt sammensatt for å sikre en bransjetilpasset forankring. Målet med disse studiene er livslang læring, at frisørene kan få et kompetanseløft og kunne få ny giv til å stå lenger i faget. Men det er også en flott mulighet til å bli kjent med kolleger rundt om i hele landet, dele erfaringer med hverandre og gjøre hverandre gode, sier hun. 


Etter jobb

Felles for de fire emnene; Økonomi, ledelse og markedsføring for frisører, Kommunikasjon i frisør- og hudpleiefaget, Kjemi i frisørfaget og Barberfaget, er at de er 100 % nettbaserte. For barberfaget er det imidlertid lagt opp til to fysiske samlinger.

 - Det meste foregår etter arbeidstid, og studiene strekker seg over 14 uker. Hvert av emnene gir 10 studiepoeng ved bestått eksamen. Det er utviklet praksisnært materiale i undervisningen, så det er gjenkjennelig fra arbeidslivet, forteller Marita Stene Pettersen.


Billig billett til kompetanseøkning

Studiene som strekker seg over 14 uker koster kun kroner 790 per person. 

 - Grunnen til dette er at vi har fått midler til å utvikle programmet fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), som er underlagt Kunnskapsdepartementet. De har støttet oss gjennom pilotprosjektet, forteller Marita Stene Pettersen.

Suksessfull kick-off. Prosjektleder Marita Stene Pettersen ved Fagskolen i Viken kan notere seg at 100 frisører allerede har gjennomført eller er under utdanning i studiet Økonomi, ledelse og markedsføring for frisører. 

Fire emner for videreutvikling:

→ Økonomi, ledelse og markedsføring for frisører.

I studiet vil man lære om hvordan eksterne krav og forventninger i markedet påvirker den interne styringen av bedriften. Studiet er et godt utgangspunkt for de som ønsker å starte opp egen virksomhet eller trenger faglig påfyll i ledelse, økonomi, og markedsføring. Tredje kull med 36 deltagere er nå i gang med utdanningsløpet. Totalt har 100 fagutøvere benyttet seg av tilbudet. Nytt opptak og kurs våren 2023.

 

→ Kommunikasjon i frisør- og hudpleiefaget 

Emnet gir spisskompetanse innen kommunikasjon. Innholdet går på hvordan man kan bygge relasjoner til kolleger, kunder og samarbeidspartnere. Du vil lære hvordan eksterne krav og forventninger i markedet påvirke den interne styringen av virksomheten. Oppstart uke 41.

 

→ Kjemi i frisørfaget.

Studiet er ment for studenter som ønsker trygge, miljøbevisste og bærekraftige valg av produkter og behandlinger i sin salong. Målsettingen er at utdanningen skal bidra til økt kundegrunnlag og inntjening. Oppstart uke 9, 2023.

 

→ Barberfaget 

Et etterlengtet tilbud til frisører som ønsker en fordypning og spesialisering som barberer og herrefrisør. Studenten vil lære barbering, skjeggforming og pleie, hudanalyse, konsultasjon, verktøyvalg, HMS, bakteriologi, relasjon og service og ikke minst barberhistorie, som i sum gjør deg trygg i barberfaget. Oppstart 2023. 


Artikkelen står også på trykk i magasinet FRISØR nr. 3 2022.

Tilbake
Annet Innhold