• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
VM i frisering gikk av stabelen i Paris. Det ble en gåsehudopplevelse, sett med norske øyne!

VM i frisering gikk av stabelen i Paris. Det ble en gåsehudopplevelse, sett med norske øyne!

Faglig gåsehud!

I NFVB har vi siden tidenes morgen satt søkelys på fag og ferdigheter. Det gjelder også i den nåværende strategien. Det er utdanning og kompetanse som er den aller tydeligste pilaren vi bygger våre veivalg og handlingsplaner rundt.  Men hva er egentlig faglighet, hvordan definerer vi skalaen? 


Hva er faglig best, og hva er minimumsgrensen for hva man skal kunne av fag? Er faglig dyktighet og kreativitet det samme? Og inneholder faget vårt også elementer av så vel stressmestring som psykososiale ferdigheter? Hvem bestemmer dette, og hvordan gir det seg utslag i hverdagen til frisørene rundt i landet? 


Jeg tror jeg har forstått det nå! 10. - 12. september gikk VM av stabelen i Paris, og NFVB var på tilskuerbenken. Det ble en gåsehudopplevelse! Og det hele var fag, fag, fag!  For en ikke-frisør gir det å være tilskuer på slike konkurranser innsyn i en verden som er helt ukjent, men som etter hvert fremstår som sammenlignbart med annen toppidrett og toppkultur.

 

Jeg har tidligere jobbet i matbransjen, og har hatt gleden av å følge så vel det norske kokkelandslaget som feterte Michelin-kokker fra mange land på nært hold. Erfaringene derfra kan overføres til frisørverdenen, og etter VM i Paris er jeg overbevist om at sammenligningen holder: 

→ En konkurransefrisør på dette nivået må ville vinne, men våge å tape! 

→ En konkurransefrisør på dette nivået konkurrerer med «Michelin-kokkene i frisørverdenen»! 

→ En konkurransefrisør på dette nivået må ha lidenskap for faget!

→ En konkurransefrisør på dette nivået må ha mot og kreativitet til å utfordre så vel seg selv som faglige standarder!

→ En konkurransefrisør på dette nivået må trene, trene og trene. Og trene! Og trene…

→ En konkurransefrisør på dette nivået må ha et team rundt seg som støtter, kritiserer, hjelper og utvikler, og den rette treneren (læremesteren) er helt avgjørende! 

→ En konkurransefrisør på dette nivået må aldri slutte å lære!

Jeg kunne fortsatt, listen er lang, men bildet er enkelt; For å kunne bli en dyktig konkurranse­frisør, må man våge, satse, jobbe og lære!

 

Det er en liten gruppe i det norske frisørmiljøet som satser som konkurransefrisører. Det er ytterst krevende, og det er langt frem til å stå på gulvet i Paris sammen med de aller beste i verden. Men den lille gruppen fra bittelille Norge nøyer seg ikke med å delta på VM, de tar faktisk med seg hjem TO SØLV- OG TO BRONSEMEDALJER! 

 

Hva så med NFVBs rolle i dette? Vi er jo et forbund skapt og eid av arbeidsgiverne, av bedriftene i frisør- og velværebransjen. Vårt fokus er først og fremst politisk. Vi skal sikre gode ramme­betingelser for medlemmene våre, og bidra til å øke omdømmet til faget og bransjen. 

Og nettopp der, i omdømmebyggingen, ligger NFVBs oppgaver relatert til konkurranser, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

 

Som for idretts-Norge, kokke-Norge og kultur-Norge, tror vi at ved å legge til rette for toppene, vil vi bidra til å dra massene. Vi tror at norske frisører er kjempestolte av det konkurranse­frisørene våre oppnår ute, og at den gode samtalen rundt dette er med på å bygge et omdømme som tiltrekker seg de rette talentene, som holder på de gode folkene og som bygger robuste bedrifter. 


Artikkelen er leder i magasinet FRISØR nummer 3 2022.


For en ikke-frisør gir det å være tilskuer på slike konkurranser innsyn i en verden som er helt ukjent, men som etter hvert fremstår som sammenlignbart med annen toppidrett og toppkultur, skriver NFVB-direktør i lederen til magasinet FRISØR nummer 3 2022.
Tilbake
Annet Innhold