• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
Forside Magasinet FRISØR nr. 1 2020

Forside Magasinet FRISØR nr. 1 2020

Fagets ambassadører

Magasinet FRISØR setter i årets første utgave fokus på viktigheten av å stå sammen og tenke langsiktig i arbeidet med å skape verdens beste yrke. 


Norges barber- & frisørmestres forbund (NB&FF) ble grunnlagt i 1907 med følgende formåls­paragraf: «Forbundets formaal er at samle alle fagfæller landet rundt til fælles varetagelse av standens faglige og økonomiske interesser.»
Drøye 100 år senere er det mest norsken som er endret i den setningen, ellers er essensen gjenkjennelig i dagens vedtekter for NFVB.  Forbundets oppgave er å ivareta medlemmenes interesser.  Og det er det som er det essensielle: Det er medlemmene selv som gir uttrykk for hva forbundet skal jobbe med. Styret, administrasjonen, laugene og alle i organisasjonsapparatet skal forvalte disse interessene på beste måte.  

 

I denne utgaven av FRISØR skriver Espen Sævold sin første leder som nyvalgt president.  Han gir uttrykk for sin yrkesfaglige stolthet, og sin bekymring for at rekrutteringen til frisørfaget er sviktende mange steder i landet.  Det er ikke bare i medlemmenes interesse at ungdommen velger vårt fag. Hele bransjen i full bredde er tjent med at skoleklassene fylles med energisk ungdom som virkelig ønsker å bli frisør, fordi det er så utrolig mange og gode grunner til å velge den karriereveien.

Nyvalgt visepresident Jørn Inge Næss følger opp med å poengtere at det er et felles ansvar å skape attraktive arbeidsplasser, og være med på det spleiselaget som kreves for å ha ressurser til å jobbe med alt det som legger grunnlaget for at bransjen fremstår som attraktiv.  Nå som for hundre år siden, er det mange som «sparer kontingenten» og lar andre trekke lasset. Det er en livsfarlig sparestrategi som setter hele næringen i fare.

NFVBs pilarer

Det ble på landsmøtet i 2017 lagt frem en ny «veibok» for arbeidet med forbundets målsetninger.  Strategiplanen utmeislet en tydeliggjøring av hva som skal være våre «sterke bein», hvor vi skal legge tyngden i arbeidet fremover: 

→ Utdanning og kompetanse

→ Verving og medlemspleie

→ Omdømmebygging


Dette henger selvfølgelig godt sammen med formålsparagrafen, og de står tett sammen i et samtidig arbeid. Vi må jobbe for at bransjen kjennetegnes ved dyktige yrkesutøvere. Vi må jobbe for at forbundet fremstår attraktivt å være medlem i.  Vi må jobbe for at alle ser at vår bransje er seriøs, profesjonell og full av flotte mennesker.

 

Magasinet FRISØR er et kommunikasjonsverktøy som når godt frem med NFVBs mål.  Pilarene viser også at man må tenke bredt og inkluderende. Legg frem magasinet i salongen, vis kundene at vi er en solid bransje, med stolte fagutøvere.  En av grunnene til at frisører scorer svært høyt på trivselsundersøkelser, er den gode kontakten man har med kundene. 
Forbundspresident Espen Sævold oppfordrer til at du snakker om den fantastiske arbeidsplassen din.  Vær en fagambassadør! Det kan gi utrolige effekter.

Tilbake
Annet Innhold