• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
Carina Dahl Aspeli, eier og leder av Hvil Vingene dagspa AS forklarer hvorfor hun er klar for å bli lærebedrift.

Carina Dahl Aspeli, eier og leder av Hvil Vingene dagspa AS forklarer hvorfor hun er klar for å bli lærebedrift.

Fagbrev hudpleie gjør en stor forskjell

Det er nok mange som sier at «fagbrev høres fint ut», uten at de egentlig vet så mye om hva det innebærer. Hva betyr det egentlig for bedriftseierne? 

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2021-06-21T08:30:39.0000000Z


Et fagbrev i hudpleie krever at bedriftene må stille med læreplasser.  I denne artikkelen er fokuset fra bedriftseierperspektivet. HVORFOR investere i din egen tid til å følge en lærling frem til et fagbrev?  Jo, for det er nettopp en investering som på sikt gir deg mer tilbake – både tid, penger og kompetanse.


Spørsmål og svar om fagbrev

Carina Dahl Aspeli er deltaker i NFVB prosjektet Fagbrev Hudpleie. Hun er klar på budskapet om at et fagbrev vil bety mye for bransjen. Carina svarer her ut en rekke spørsmål som vi tror bransjens bedriftseiere lurer på. Har du spørsmål om fagbrev, send gjerne e-post til post@nfvb.no


Hva betyr det for bedriften å være med som lærebedrift?

Svar: Ved å stille som lærebedrift vil du kunne påvirke faget og styrke kvaliteten på våre neste medarbeidere og kollegaer i bransjen. Vi gjør en forskjell, og bygger opp yrkesstoltheten til de nye medarbeiderne våre! Det ligger så mye verdi i erfaring. Dette må vi dele!

Lærlingordningen er helt supert for å rekruttere nye medarbeidere i egen bedrift. Da de blir godt kjent med klinikken og dine forventninger som leder. De får også god tid til å bli kjent med de andre ansatte, lærer å samarbeide og blir godt kjent med bedriftens verdier og visjon over tid.


Hva er godene våre, eller hva godt kommer det ut av dette?

Svar: Rekruttering og kvalitetssikring!! Her har du mulighet til å plukke ansatte og forme de slik du ønsker å ha det i din bedrift. Samtidig vil det kunne være et ekstra tilbud til dine kunder, med for eksempel behandlinger hos lærling til redusert pris. Her kan du øve på mersalg! 


Får vi noe opplæring i forkant?

Svar: Det vil komme tydelige instruksjoner og informasjon om hvordan dette skal foregå, og hva som forventes av bedriften.  Det utarbeides både informasjonsskriv, samt informasjon og videosnutter som vil synes på digitale plattformer.


Får vi en plan eller må vi lage den selv?

Svar: Bedriften har ansvar for å lage en generell opplæringsplan, og en egen plan for hver lærling.


Hvor mye tid må man regne med å bruke pr. uke?

Svar: Bedriften må ha en fagarbeider som har opplæringsansvaret (dette skal også fylles ut i lærekontrakten) og følger opp lærlingen gjennom hele opplæringsløpet. De to årene i lære skal bestå av 50% opplæring og 50% verdiskaping (jobber med kunder man tar betalt av). I starten av læretiden er det mest opplæring, men utover i læretiden blir det mer og mer verdiskaping. Det kreves mest arbeid i starten. Som medlem i et opplæringskontor får man støtte og hjelp til dette arbeidet.

Med en god plan trenger det ikke være tidkrevende, men jeg tenker det er SMART å sette av litt godt med tid. Du utdanner jo din egen medarbeider. Tenk så bra det blir for bedriften og hva det gjør med yrkesstoltheten til både elever og medarbeidere.


Hvor mye oppfølging av lærlingen blir vårt ansvar kontra skolens?

Svar: Når du har lærling er ansvaret ditt. Du følger opp, men lærlingen har også et eget ansvar for å tilegne seg opplæringen.


Kan man tilrettelegge for egen klinikk?

Svar: Det er læreplanen som er førende for opplæringen, men det er rom for «lokal tilpasning». Dette betyr at hvis bedriften har en kundegruppe som gjør mye av enkelte behandlinger, vil det være naturlig at lærlinger får mest kompetanse innenfor dette området. Men husk at de skal ha relevante oppgaver i forhold til læreplanen.

Det å ha lærling tror jeg ikke bare er viktig for utvikling, men vil også være et ekstra tilbud til kundene. Det er vinn/vinn, mener Carina.

 

Hva kreves av utstyr for å ha lærlinger? Må man sette av et eget kabinett?

Svar:  Det er vanlig at lærlingen får opplæring og jobber med oppgaver under veiledning, og etter hvert som de tilegner seg mer kunnskap og erfaring vil de jobbe mer og mer selvstendig. 

Du må ikke sette av et helt eget kabinett. Vårt fag er stort, og vi kan være både kreative og praktiske. For eksempel skin bar løsninger, med hudanalyser og korte behandlinger som ikke krever et eget rom, men kan gjøres i resepsjonsområdet. Sammenleggbar benk og skillevegg kan også brukes!  Opplæringen bør uansett legges opp slik at de minimum det siste halvåret jobber selvstendig.


Hva koster dette oss? Er det kompensasjon for tapt arbeidstid?

Svar: Som lærebedrift mottar man i dag et lærlingetilskudd på kr 6 975 pr måned. Tilskuddet skal brukes til å drive opplæringen.  Knytter man seg til et opplæringskontor vil hele eller deler av tilskuddet tilfalle kontoret.


Er det terminbaserte prøver som sikrer kvaliteten på den nye terapeuten?

Svar:  Det er krav om minimum en halvårlig utviklingssamtale med lærlingen. I tillegg skal de ha tilbakemelding på oppgaver den gjennomfører. Alt må dokumenteres skriftlig. 

Etter endt læretid skal eleven ha nok kompetanse til å gjennomføre og bestå fagprøven.


Hva skjer hvis dette ikke fungerer for vår bedrift?

Svar:  Det er ingen prøvetid for lærlinger. Skulle det bli problemer må man ta dette med fagopplæringskontoret. Er man knyttet til et opplæringskontor er det kontoret som har tegnet lærekontrakten, og da kan de bistå.

 ----------------------------------------------

Carina har selv jobbet med praksiselever hos Hvil Vingene Dagspa i noen år nå, og har veldig gode erfaringer med det.  - Jeg ser at kunder i dag gjerne booker time hos praksiselever, som igjen vil føre til den mengdetreningen som de trenger.  Det å ha lærling tror jeg ikke bare er viktig for utvikling, men vil også være et ekstra tilbud til kundene. Det er vinn/vinn, mener Carina.


Elevens erfaringer

Caroline Olstad var elev hos Hvil Vingene før hun ble fast ansatt. Vi spurte henne om hva hun tenker om en lærlingordning, det å få mer praksistrening før man skal klare seg på egenhånd.

Skaper trygghet i fagutøvelsen

 - Ja, jeg tror definitivt lærlingtid hadde vært hensiktsmessig. Jeg følte meg ikke trygg nok på egenhånd i starten, men å ha praksisplass og få lov å prøve seg frem på kunder som vet at man er under utdanning, gjorde jo at jeg på sikt ble trygg og lærte meg de forskjellige behandlingene, mener Caroline.

 - Det hjalp meg veldig å ha en sjef som fulgte opp etter endt utdannelse. Carina fulgte opp med ekstra kurs i for eksempel voksing, som jeg følte jeg ikke hadde fått praktisert nok gjennom utdannelsen. 

 - Det tar tid å lære seg hvordan man på best mulig vis skal utføre salg/service samt forskjellige behandlinger på veldig mange ulike mennesker.  Det er en «work in progress» situasjon, og den eneste måten å lære på er god mengdetrening. Man må få god tid til å bli trygg, for da blir man en god hudpleier som følger opp, kan selge riktige varer til riktig kunde på en god måte, og utfører behandlinger på best mulig måte, poengterer Caroline.

Caroline Olstad var elev hos Hvil Vingene før hun ble fast ansatt.

Artikkelen står på trykk i NFVBs magasin Salong Hud & velvære nr. 1 2021

Les mer:

Podcast med tema "Fagbrev Hudpleie"

Lærlinger - en berikelse for din bedrift!

Fagbrev gjør noe med deg

Magasiner fra NFVB 

Tilbake
Annet Innhold