• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
Kompetanse gjør deg trygg, og det gir økt trygghet for kunden. Et fagbrev gir et kvalitetsstempel med et veldokumentert innhold. Det bidrar til positiv omdømmebygging av fag og fagperson, som igjen er med på å sikre rekruttering. Disse sammenhengene kan nesten ikke gjentas for ofte.

Kompetanse gjør deg trygg, og det gir økt trygghet for kunden. Et fagbrev gir et kvalitetsstempel med et veldokumentert innhold. Det bidrar til positiv omdømmebygging av fag og fagperson, som igjen er med på å sikre rekruttering. Disse sammenhengene kan nesten ikke gjentas for ofte.

Fagbrev gjør noe med deg!

Kompetanse gjør deg trygg, og det gir økt trygghet for kunden. Nå er NFVB sammen med Fagforbundet i ferd med å utforme søknad om fagbrev i hudpleie. 

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2021-05-26T14:59:25.0000000Z


Et fagbrev gir et kvalitetsstempel med et veldokumentert innhold. Det bidrar til positiv omdømmebygging av fag og fagperson, som igjen er med på å sikre rekruttering.  Disse sammenhengene kan nesten ikke gjentas for ofte.

NFVB har siden 2018 hatt en egen prosjektgruppe som har jobbet konkret med dette. Man nærmer seg nå en søknad til myndighetene, etter beslutningsforankring i bransjen. Det er ikke lenger snakk om hvis, men om når dette kommer på plass. 

Guri Andreassen roser NFVB for at forbundet tok tak i dette, og gir også honnør til prosjektgruppen som har jobbet med dette.

 - Fagbrev gjør noe med deg! Det er så viktig å definere en faglig standard, poengterer hun.   

Ikke alene

Hudpleiebedriftene har aldri hatt en så sterk organisasjon i ryggen som de har nå. Skal man nå frem hos politikere og myndigheter må man være representativ, forstå «språket» og ha stayerevne. I tillegg vil et sterkt fellesskap ha bedre forhandlingsmulighet i mange situasjoner. Er man flere kan man også «spleise» på for eksempel juridiske rådgivere.

NFVB har rundt 1300 bedriftsmedlemmer, litt over hundre av disse er registrert å være i hudpleiebransjen. Alle har ulike grunner for å melde seg inn i NFVB-fellesskapet. Noen er direkte økonomisk motiverte, andre er mer opptatt av næringspolitikk, mens andre igjen er veldig opptatt av fagets utvikling. Felles er at man ser verdien av å stå i et sterkt og godt fellesskap. Det kan definitivt NFVB/NHO by på.

Litt i etterkant av fjorårets landskonferanse inviterte NFVB medlemsbedriftene innen hudpleie til et digitalt nettverksmøte.  Foruten en gjennomgang av medlemsfordeler var det fagbrev hudpleie som var i fokus.  På det digitale nettverksmøtet innledet NFVB-direktør Anne Mari Halsan med å fortelle om forbundets målsettinger for faget og bransjen. Det er mye arbeid med politikk og rammebetingelser. Alt ender også opp i omdømmebygging, som igjen knyttes til rekruttering til faget/søking til skolene. Alle har et ønske om en trygg fremtid for bransjen og egen bedrift, men noen må faktisk jobbe for at disse ønskene blir oppfylt.   

Medlemsfordeler

Selv om NFVB i over ti år har vært et forbund også for hudpleiere, negledesignere og andre velværebedrifter så er det et «evighetsarbeid» å kommunisere medlemsfordeler. Selv med kontinuerlig presentasjon i forbundsmagasiner, sosiale medier og på nettsider, så er det noe annet når en levende stemme snakker om medlemsfordelene. Man trenger kanskje også en liten «dytt» fra noen for å ta i bruk mulighetene, selv om de er lett tilgjengelige. Tilbakemeldingene fra det digitale medlemsmøtet var i hvert fall at det er nyttig med noen som sier noe…

Bransjeprogram 

Noe av det som litt for få har fått med seg, er mulighetene for gratis kompetanseutvikling gjennom Bransjeprogrammet. Det ble initiert som et strakstiltak og virkemiddel i koronakrisen, for personer som ble permittert. Det ble videreført til å gjelde alle som jobber i koronaberørte bedrifter, og det tas nå videre også i 2021. Vibeke Scheele Moe i NFVBs administrasjon kunne fortelle mer under nettverksmøtet, samt om NFVB Lederprogram, som siden starten i fjor har fått svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne.


Artikkelen sto på trykk i magasinet Salong Hud & velvære nr. 4 2020

Det er mer informasjon om fagbrev i hudpleie i Salong Hud & velvære nr. 1  2021:

Artikkel: Lærlinger - en berikelse for din bedrift

Artikkel: Fagbrev hudpleie gjør en stor forskjell

Du kan lese magasiner fra NFVB digitalt HER.


Tilbake
Annet Innhold