• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
Gå inn på Kompetanse Norge og sjekk hvilke kurs og studium som kan gi deg et kompetanseløft.

Gå inn på Kompetanse Norge og sjekk hvilke kurs og studium som kan gi deg et kompetanseløft.

Få ny kompetanse på nett - gratis!

Benytt en unik mulighet til kompetanseheving med nettbaserte kurs og utdanning. Tilbudene er på ulike utdanningsnivå, av ulik lengde og omfang, og ikke minst: de er gratis og arbeidsrelevante.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2020-10-19T07:27:56.0000000Z

Har det hendt at du ved forberedelse av en presentasjon har tenkt at du skulle ønske du var litt bedre på Power Point? Eller hva med å kunne mer om bruk av Excel-regneark når du skal lage budsjett og kalkulasjoner?  Lær deg hvordan du kan få en mer effektiv arbeidsdag ved å bruke dataverktøy på en smartere måte.

 

KURS: Office-pakken og skytjenester 

I løpet av 4 og 8 timers kurs kan du forbedre presentasjonene dine og bruke verktøy som Excel. Dette er praktiske kurs. Du får instruksjon og veiledning av lærer, men først og fremst jobber du selv med oppgaver i programmet.  Du kan enten melde deg på en eller flere moduler i kurspakken.

Les mer HER.

 

KURS: Bli bedre på markedsføring gjennom sosiale medier

Mange salonger markedsfører seg gjennom sosiale medier.  I perioden med nedstengte salonger ble dette ekstra viktig for å opprettholde aktivitet og sikre at kundene også var der når salongen kunne åpne igjen.  Gjennom Bransjeprogrammet er det nå mulighet for å lære mer om markedsføring på digitale plattformer som Facebook og Instagram, samt bildebehandling i Adobe. Kursene gjennomføres som virtuelt klasserom.

Les mer HER.


Studietilbud gjennom fagskole

Gjennom Bransjeprogrammet har bedriften og den enkelte en unik mulighet til å få kunnskap og kompetanse du har bruk for. I første omgang er det bevilget midler for å benytte eksisterende studietilbud med små tilpasninger for å møte behov i bransjen.

Norske frisør- og velværebedrifter og Fagforbundet Frisørenes Fagforening har sammen med Kompetanse Norge tilrettelagt flere studier gjennom fagskole. Studiene vil bidra til viktig kompetanseutvikling i bransjen innenfor områder som helse, miljø og sikkerhet (HMS), spesialisering for veiledere og faglig ledere, samt økonomi, ledelse og markedsføring.  

 

 STUDIUM: Ledelse, økonomi og markedsføring

Studiet gir deg kunnskaper og ferdigheter innen ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse (LØM). Dette er kompetanse og tema som er etterspurt av bransjen. Studiet er et godt utgangspunkt for deg som ønsker å starte opp med en egen virksomhet eller et nødvendig faglig grunnlag for deg som allerede er leder i en frisørbedrift.

Studiet startet 5. oktober. Les mer HER

 

STUDIUM:  Veiledning av lærlinger 

Mer kompetente veiledere øker bedriftens evne til å opprette lærlingplasser, og øker kvaliteten på opplæringen. Det er en god investering i bransjens fremtidige medarbeidere. Studiet er delt opp i moduler og kan gjennomføres som enkeltemner eller som helhet.  Det er lagt opp som et deltidsstudium over ett år, og kan gjennomføres mens man er i jobb.

NFVB og FFF har gjennom Bransjeprogrammet samarbeidet med Fagskolen Oslo Akershus og etablert dette studiet tilpasset bransjen. 

Klassen er etablert og Modul 1 av studiet ble startet 8. september. Målet er å starte opp en ny klasse i 2021.


Spørsmål/innspill til Bransjeprogrammet: 

kontakt vibeke.scheele.moe@nfvb.no


Les mer og meld deg på her:  

Bransjeprogram Kompetanse Norge

Tilbake
Annet Innhold