• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
Selv går jeg inn i den siste tiden som president i NFVB.  Det er rart og vemodig, men hjertet mitt er fylt med takknemlighet for at jeg har fått være med å prege bransjens utvikling.

Selv går jeg inn i den siste tiden som president i NFVB.  Det er rart og vemodig, men hjertet mitt er fylt med takknemlighet for at jeg har fått være med å prege bransjens utvikling.

Et hjerte som banker for bransjen!

Sommeren er over og vi står foran en spennende høst. Kommunevalget gir nye føringer med mange nye ansikter. Selv går jeg inn i den siste tiden som president i NFVB.  Det er rart og vemodig, men hjertet mitt er fylt med takknemlighet for at jeg har fått være med å prege bransjens utvikling. Det har også vært strevsomt og mye ansvar til tider, men mest av alt har det vært seks fantastisk lærerike år som president, og tilsammen tolv år i NFVB sitt styre. 


Utfordringene bransjen står overfor er enorme. Samfunnsstrukturen og kundeønskene endrer seg fort, og det å drive idag er mye mer krevende enn det var for 10 år siden. Å stå sammen og være organisert har etter min mening aldri vært viktigere. Vi som er organisert i NFVB tar ansvar og gjør et kjempearbeid for bransjen. Hvis ingen gjør den jobben, vil bransjen vår råtne på rot. Det er frustrerende at noen velger å ikke ta del i bransjeansvaret, men nyter godt av alle godene. Kjenner du noen som ikke er medlem? Still spørsmål hvorfor ikke de er med på å ta bransjeansvar. Desto flere som er med, desto mindre blir det å betale på hver.

Endrede handlemønstre

Digitalisering og endrede handlemønstre treffer også oss. Kostnadene med å være på et kjøpesenter begynner etterhvert å bli for høye, samt at kjøpesentereier ukritisk tar inn flere enn det er behov for innenfor vår bransje for å fylle opp tomme lokaler. Bransjen vår preges av overetablering, spesielt i tettsteder. Vi må alle ta en fot i bakken og styrke bedriftene våre slik at de er lønnsomme og at de som jobber hos oss har godt nok kundegrunnlag til å ha en anstendig lønn. Selv om vi får tilbud om lokaler, så er det viktig å vurdere kostnadene og markedet kritisk. Bare på den måten kan vi få en bransje med bedrifter som er lønnsomme og sterke, tror jeg. 

Et godt og langt yrkesliv

Vi ønsker også at våre medarbeidere skal ha et langt yrkesliv i bransjen, med en jobbhverdag som er tilpasset fysisk og psykisk helse og behov. Rovdrift på medarbeidere er ikke bra, men det er viktig å stimulere til effektivitet, inspirasjon og arbeidsglede. Dette er og skal være verdens beste yrke.

Bærekraft og samfunnsansvar vil prege bransjen vår og bevisstheten til de unge som skal velge oss som bransje. Vi må tenke nytt og ligge i forkant organisert, slik at vi får enda bedre rekruttering og omdømme. Regionale møteplasser med dedikerte personer vil være viktig også i fremtiden. NFVB har en fremtidsrettet og god strategi…

Jeg fortsetter fremtiden min, som jeg alltid har gjort, med et brennende hjerte for frisør- og velværebransjen. 

Et hjerte som brenner

Mitt ønske da jeg ble president var å være modig, gjøre endringer og gjøre NFVB slagkraftig og fremtidsrettet ved politiske beslutninger og påvirkning. Med sterk påvirkningskraft vil vi være bærekraftige også i fremtiden. Jeg opplever at vi har en stemme som høres godt, men med alle dere som kommer bak meg og vil gjøre en jobb for NFVB, ser jeg at «the sky is the limit».  Jeg fortsetter fremtiden min, som jeg alltid har gjort, med et brennende hjerte for frisør- og velværebransjen. 

  

Håper vi sees på Landsmøtet. Godt valg!

 

Tilbake
Annet Innhold