• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
Det er bortkastet tid å drive med en tradisjonell varebestilling når man kan ha systemer som gjør det mulig å fastette minimum- og maksimumlager med automatisk varebestilling. En kjedelig rutine forsvinner og man sikrer at man ikke går tom for produkter.

Det er bortkastet tid å drive med en tradisjonell varebestilling når man kan ha systemer som gjør det mulig å fastette minimum- og maksimumlager med automatisk varebestilling. En kjedelig rutine forsvinner og man sikrer at man ikke går tom for produkter.

Et godt datasystem gjør deg til en bedre leder!

- Det er i prinsippet det samme om du driver en salongkjede eller en salong med fire ansatte. Vi må bli mer effektive, og datasystemene må bidra positivt til dette, sier Lars Terje Skjæveland, eier av Modern Design.

- Markedet skifter hurtig og kundenes preferanser endrer seg. Det går ikke lenger å støtte seg til historiske data. I dag må vi ha rutiner som gjør det mulig å følge med på driften kontinuerlig. Det gjelder ikke bare for salongeiere. Jeg mener hver enkelt medarbeider selv må ha tilgang til verktøy som gjør det mulig for dem å følge med på hvordan de ligger an budjettmessig fra dag til dag.  Er alle oppdatert, styrer man salongen bedre. Da kommer man ikke unna et godt kassesystem. Det må kunne produserer de dataene du ønsker deg, poengterer Lars Terje. Han legger til følgende eksempel: - Nøyaktige systemer som gjør det mulig å importere lønnsgrunnlag løpende, og sørger for at lønnen kommer rett inn på lønnskontoen, er effektivt. Og ikke minst bidrar det til til å hindre feilbetalinger. I systemet kan det for eksempel ligge korrigeringer for medarbeidere som blir tatt ut av produksjon og satt til annet arbeid. Vi har også et ansvar for at medarbeidere blir registrert med gyldig sykefravær og når de er på jobb. Det krever Skatteetaten. 

Online booking

 - Kundene krever online booking, og det må vi gi dem tilgang til. Det er viktig at det fungerer som vi ønsker, enten man kobler dette opp mot egen nettside eller andre løsninger. Vi tror at kunder er lojale, men det er de faktisk ikke. Så vi må gjøre det enkelt for dem å booke time, og ikke minst må vi vite frekvens og hva de kjøper. Her er datasystemet mye bedre enn hukommelsen. Dette gjør det også mulig å forberede seg litt før kundene kommer og øke servicegraden. Hva er det de liker? Hva har de brukt av produkter? Det og andre opplysninger må selvsagt legges inn etter hvert besøk.

 - Kundene krever online booking, og det må vi gi dem tilgang til.

Automatisert lagerstyring

 - Det er bortkastet tid å drive med en tradisjonell varebestilling når man kan ha systemer som gjør det mulig å fastette minimum- og maksimumlager med automatisk varebestilling. En kjedelig rutine forsvinner og man sikrer at man ikke går tom for produkter. Ikke minst er dette forebyggende for å hindre svinn, hvis dette kobles opp mot varesalg i kassesystemet. Da har man et verktøy for å ta fatt i svinnproblematikken, istedenfor å oppdage varesvinnet ved årsoppgjøret. - Selv mener jeg også at systemet bør gi mulighet til å registrere vareforbruket ned til hver enkelt medarbeider, basert på definerte behandlinger. Da kan man korrigere varesvinn, og man kan også legge på en fortjeneste på forbruksproduktene og gi en eventuell provisjonsberegning i forbindelse med forbruket i behandlingene. Alle bekker små bidrar posistivt i vår bransje, med små marginer på bunnlinjen. Husk, et godt datasystem gjør deg til en bedre leder, poengterer Lars Terje. 

- Datasystemet må bidra til å forenkle rutiner. Kan du spare regnskapsfører og revisor for jobb, og samtidig holde deg oppdatert med sanntidsdata, er du på god vei til å kutte unødvendige kostnader, mener Lars Terje Skjæveland.

 

 

Tilbake
Annet Innhold