• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
- Vi vet at godt lederskap handler om å tilpasse seg den situasjonen du er i. Samtidig er det smart å ta innover seg at lederskap er et veldokumentert fagområde. NFVB Lederprogram er bygd på aktuell forskning og solid erfaring med bransjen, sier lederutvikler Alf Inge Cleve-Stiansen.

- Vi vet at godt lederskap handler om å tilpasse seg den situasjonen du er i. Samtidig er det smart å ta innover seg at lederskap er et veldokumentert fagområde. NFVB Lederprogram er bygd på aktuell forskning og solid erfaring med bransjen, sier lederutvikler Alf Inge Cleve-Stiansen.

Er du en reell verdiskaper?

Hvordan måler du din verdiskapning som leder? Hva blir du målt på i ditt lederskap? Er dette to spørsmål som burde gitt det samme svaret? Det mener jeg at det burde, sier lederutvikler Alf Inge Cleve-Stiansen. 

 


Hvis din prestasjon som leder måles annerledes enn det du måler deg selv på, har du et godt utgangspunkt for konflikt.  Lite klarhet om hvordan verdi skapes bidrar ikke bare til frustrasjon hos deg som leder, men også blant de som er utsatt for ditt lederskap.  Nettopp derfor er dette spørsmålet, om hvordan du skaper verdi som leder, ett av de viktigste å bearbeide med jevne mellomrom.

Løft lønnsomheten – still spørsmål!

Hvordan du skaper verdi som leder kan i utgangspunktet virke som et åpenlyst spørsmål. Det handler om å skape økonomisk gevinst. Men, for å skape lønnsomhet over tid er det viktig at du setter søkelys på andre prestasjonsområder enn hva som bare skjer i kassaapparatet ditt.  

I denne artikkelen vil jeg gi deg innblikk i tre områder som er viktige for å løfte lønnsomheten på salongen:

(1) om forventninger innfris, 

(2) sammenhengen mellom intern servicestandard og økonomisk resultat og 

(3) lederadferdstrekkene som har vist seg å bidra til økonomisk vekst.


Disse områdene trener vi på under NFVB Lederprogram. Det er bemerkelsesverdig hvor godt deltakerne på programmet har kommet seg gjennom den krevende tiden vi har stått i. Mange kan vise til en svært hyggelig økonomisk utvikling. 

Er du en tydelig leder?

I Leading Edge har vi i ti år hatt gleden av å støtte ledere og ledergrupper i ulike bransjer og på alle nivåer. En diskusjon som ofte dukker opp, er: 

Hvordan utøve et lederskap og gjennomføre en handlingsplan som sikrer at salongen/klinikken når de målsettingene som er satt? (Her stopper det opp for mange.) 

→ Hvilke målsettinger er det vi egentlig arbeider etter? 

→ I hvilken grad kjenner alle medarbeiderne disse målsettingene? 

→ Hva er egentlig den definerte handlingsplanen? 

→ Hvordan skiller denne handlingsplanen seg ut, slik at vi skaper en konkurransefordel i markedet? 

Skap bevissthet

Har du klare svar på spørsmålene over? Om ikke, er det kanskje en trøst at du ikke er alene om det. Ledere som oppdager at de ikke kan svare på disse spørsmålene forstår i større grad sin egen og andres frustrasjon, manglende mestringsfølelse, og hvorfor det ligger et uforløst potensial i organisasjon. Heldigvis er det sjeldent for sent å finne svar.

En god start for å komme i gang er:

1.    Gjennomfør en tydelig forventningsavklaring med dine medarbeidere.

2.    Skap en felles forståelse mellom intern servicestandard og økonomiske resultater

3.    Tren deg på det som fra forskning har vist seg å være verdiskapende ledertrekk.

La oss dykke litt ned i hver enkelt av disse tre.

 

1) Gjennomfør en tydelig for­ventningsavklaring med dine medarbeidere

Det viktigste stedet å starte for å skape verdi som leder, er å gjennomføre en tydelig forventningsavklaring med din leder (om du har det) og dine medarbeidere. Der bør dere snakke om hva de forventer av deg som leder og vice versa. Overraskende mange innrømmer at dette er et forsømt område. Alle mennesker ønsker å skape verdi, men verdiskapning må settes inn i den konteksten du jobber i. Når ledere er usikre på hvordan de bør fylle rollen sin som leder, er det nettopp fordi de ikke vet hvilke forventninger medarbeidere har til dem. Hvis forventninger ikke snakkes om, blir det ofte til at alle driver med tankelesning. Det vil si at de tror de vet hva den andre forventer uten at de egentlig vet det.

Derfor: Ikke overlat verdiskapning til din egen tankelesning.

 

For å unngå for mye tankelesning, anbefaler jeg alle ledere å sette seg ned sammen med sine medarbeidere og gjennomføre følgende forventningsavklaring. Begge parter skal svare på alle spørsmålene:

→ Hva tror jeg den andre forventer av meg?

→ Hva forventer jeg av meg selv som leder?

→ Hva forventer jeg av den andre?

Gjennomfør denne samtalen en-til-en og skriv ned forventningene som blir kommunisert. Disse samtalene blir klargjørende for begge og dere kan også benytte anledningen til å avdekke eventuelle misforståtte forventninger. Som leder er det også fullt mulig å si: ”Dette er forventninger jeg ikke kan innfri, så det må vi løse på en annen måte”. Når dere har etablert forventninger er disse fine å følge opp og eventuelt justere i samtaler månedlig / kvartalsvis.

 

2) Skap en felles forståelse mellom intern servicestandard og økonomiske resultater

Som leder skal du bidra til å innfri de økonomiske målsettingene til salongen/klinikken. For mange ledere er dette en av de viktigste faktorene i en vurdering av hvor verdiskapende sitt lederskap er. 

I noen organisasjoner uttales følgende: ”Vi har dyktige ledere som bringer frem det beste i våre medarbeidere. De skaper en sunn og verdiskapende kultur, og det gjør at kundene våre er lojale. Lojaliteten er motoren i vår økonomiske verdiskapning”. 

De ser altså en sammenheng mellom lederskap, produktivitet, medarbeidertilfredshet, kundelojalitet og økonomisk resultat. Dette er en ideell situasjon, mener jeg, og noe vi arbeider systematisk med gjennom hele lederprogrammet. Vi kaller det service-profitt-sammenhenger. Arbeid med dette skaper mer substans og økt sannsynlighet for varig effekt!

Sentrale sammenhenger

Høy medarbeidertilfredshet skaper kundelojalitet som igjen bidrar økonomisk vekst. Denne modellen anvendes fremdeles av de beste operative lederne. Disse lederne skaper verdi ved å være opptatt av alle elementene i service-profitt-kjeden. Du skaper altså verdi når dine medarbeidere er tilfredse og har tydelig forståelse for hva som er forventet. Dette prestasjonsområdet, medarbeidertilfredshet, linkes så til forståelsen av hva som skaper verdi for kundene dine, og dermed også lojalitet.

 

Kort fortalt er altså oppmerksomhet rundt medarbeidere og kunder det som i det lange løp skaper gode økonomiske resultater. 

 

3) Tren på de ledertrekkene som skaper verdi

NFVB Lederprogram er bygd på aktuell forskning og solid erfaring med bransjen. Det finnes mange påstander om hva godt lederskap av. Vi vet at godt lederskap handler om å tilpasse seg den situasjonen du er i. Samtidig er det smart å ta innover seg at lederskap er et veldokumentert fagområde.

 

Et godt sted å starte, er en oversiktsstudie av Øyvind Martinsen ved Handelshøyskolen BI. Her gjennomgås de siste 100 års forskning innen verdiskapende lederskap. Studien viser elleve verdiskapende trekk som det er smart å arbeide med som leder:

→ Følelsesmessig stabil

→ Utadvendt

→ Åpen for nye erfaringer

→ Omgjengelig

→ Planmessig

→ Passe selvsikker

→ Intelligent – evnen til å se sammenhenger

→ Utvikler en visjon og bruker den som et aktivt styringsmiddel

→ Utvikler gode relasjoner

→ Utvikler seg selv og sine medarbeidere

→ Opptatt av mål og resultater

Hvordan vil du vurdere deg selv på disse på en skala fra 1 til 7, der 1 er i liten grad og 7 er i stor grad? Er du ekstra modig kan du ta en prat med dine medarbeidere og høre hvilken score hun eller han gir deg. Da er du i gang med å utforske og videreutvikle ditt lederskap.

 

Artikkelen står også på trykk i magasinet FRISØR nr 2 2021 

Les NFVBs magasiner digitalt HER 

Tilbake
Annet Innhold