• NFVB
 • KONTAKT
 • For Skoleelever
 • For Rådgivere
 • For Lærlinger
 • For Lærebedrifter
 • Om Svenneprøven
 • NFVB
 • KONTAKT
Back
Forhandlingsdelegasjonen fra NHO Service og Handel og Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB). Øverst til venstre sitter forhandlingsleder Sigbjørn S. Mygland og adm. dir i NFVB, Anne Mari Halsan. Foto: NHO SH

Forhandlingsdelegasjonen fra NHO Service og Handel og Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB). Øverst til venstre sitter forhandlingsleder Sigbjørn S. Mygland og adm. dir i NFVB, Anne Mari Halsan. Foto: NHO SH

Enighet for frisører – streik ble unngått

- Etter mekling på overtid ble NHO Service og Handel og Fagforbundet tirsdag formiddag enige om ny frisøroverenskomst.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2024-06-07T07:17:07.0000000Z

- Dette ble lange og harde forhandlinger på overtid, og vi er glade for å komme i mål med årets oppgjør. Avtalen ble dyrere enn vi ønsket, men gir et grunnlag for videre samarbeid med Fagforbundet, sier Anne Mari Halsan adm.dir. i NFVB. 


- Begge parter ønsker at frisørene skal tjene så godt som det er mulig innenfor bedriftenes økonomiske bæreevne, sier Halsan. Hun påpeker at bransjens omfattende provisjonsordninger gir muligheter for frisører til å påvirke egen lønn i langt større grad enn i mange andre bransjer.  


Det er NHO Service og Handel som forhandler på vegne av NFVB.  I år er det hovedoppgjør, det vil si at partene forhandler om endringer og lønnstillegg i de enkelte tariffavtalene.  Bedrifter med tariffavtale får direkte informasjon fra NHO SH.


Partene er blant annet enige om følgende:

Nye minstelønnssatser med virkning fra 1. april 2024:

 • Frisør uten svennebrev: kr 174,50 per time
 • 0 og 2 års ansiennitet i faget: kr 193,50  per time
 • 2 og 5 års ansiennitet i faget: kr 203,50 per time
 • 5 til 10 års ansiennitet i faget: kr 214,50 per time
 • Mer enn 10 års ansiennitet i faget: kr 231,50 per time


Merk at dette inkluderer et generelt tillegg på kr 7,- med virkning fra 1. april 2024 som utbetales til alle ansatte uansett lønnstrinn.

Tilleggene for ubekvem arbeidstid blir økt til kr 45,- per time for faglærte og til kr 36,- per time for hjelpearbeidere og lærlinger.


- Ny bestemmelse om fri med lønn for tverrfaglig eksamen og svenneprøve.

- Det skal gjennomføres et utvalgsarbeid med mål om å øke kunnskapen og kvaliteten på de lokale forhandlingene i frisørbransjen.

- Partssammensatt utvalg som skal se på lønnsbestemmelser for lærlinger i tariffperioden.


OBS! Fagforbundet skal sende resultatet på uravstemning med frist 25. juni 2024.  Ingen reguleringer skal iverksettes før oppgjøret er endelig vedtatt for ansatte omfattet av Frisøroverenskomsten med Fagforbundet.

Det foretas ingen omregning eller etterbetaling av ulike tillegg i bedriften før vedtakelsen. Lønnsforhøyelser gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som har sluttet i bedriften før vedtakelsen.


Ved spørsmål kontakt arbeidslivsavdelingen i NHO Service og Handel: advokat@nhosh.no eller telefon 47 68 73 84.

Tilbake
Annet Innhold