• NFVB
 • KONTAKT
 • For Skoleelever
 • For Rådgivere
 • For Lærlinger
 • For Lærebedrifter
 • Om Svenneprøven
 • NFVB
 • KONTAKT
Back

En organisasjon i endring!

Landsmøtet i oktober vil behandle behovet for en omfattende organisasjonsendring. Hvordan skal NFVB driftes, sentralt og lokalt, for å få best måloppnåelse på forbundets oppgaver?

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2019-12-16T14:34:11.0000000Z

De lokale laugene, som før gjorde et viktig "grasrotarbeid", er med ganske få unntak lite aktive. Det betyr i praksis at NFVB som organisasjon må tenke og jobbe annerledes for å nå frem lokalt. Hvem skal ut til ungdomsskolene og rekruttere til faget? Hvem skal være i dialog med lokale/regionale myndigheter? Hvem skal drøfte bransjens behov og utfordringer i de ulike distrikter? Hvem skal fortelle om NFVBs arbeid og verve medlemmer landet rundt?

En prosess er i gang

I sommer sendte NFVBs direktør en e-post til samtlige medlemmer. Der ble det gitt en påminnelse om vedtak fra landsmøtet for to år siden, og hva som har skjedd siden. Styret har jobbet etter en ambisiøs strategi, der det blant annet er utmeislet et program med 10 utviklingsprosjekt. Noen av prosjektene har kommet godt i gang, mens andre vil man se resultatene av et stykke senere i strategiperioden, som ble satt fra 2017 til 2025.

På landsmøtet i oktober vil delegatene få mulighet til å diskutere hvilke mål forbundet skal sette seg, og de ressurser som kreves. Mange styremedlemmer har også sittet i sin maksperiode, og nye krefter skal velges inn. De vil ikke mangle utfordringer og oppgaver.

Noen må gjøre jobben…

Det nåværende styret vil legge frem forslag til en organisasjonsreform som skal gi NFVB ny virkekraft. Leser man det strategidokumentet som ble utviklet for to år siden, så forstår man at det trengs kraft for å nå målene. Blant annet ble det fremsatt ambisiøse mål om medlemsvekst.

Man kan ikke forvente en snarlig inntektsøkning i forbundet, og derfor heller ikke nye ansatte eller midler til å kjøpe tjenester. Mye handler derfor å bruke ressurser annerledes.

Viktig bakgrunnskunnskap

I e-posten som ble sendt medlemmene i sommer var det vedlagt et arbeidsdokument som behandlet styrets forslag til ny organisering av NFVB – prosjekt "Organisasjonsstruktur og organisasjonsutvikling". Det ga tydelige signaler om hva styret mener må til og hvordan NFVB må organiseres fremover for å nå våre målsettinger.  Oppfordringen er: 1) Diskuter dette med kollegaer i ditt laug  2) Send eventuelle innspill til NFVBs direktør - anne.mari.halsan@nfvb.no


Din stemme avgjør!

Delta i diskusjonen på landsmøtet og bruk din stemme i valget. Les gjerne strategidokumentet (grønt hefte eller på nett) om morgendagens NFVB. Selve saksdokumentene til landsmøtet sendes ut i henhold til vedtektene, dvs. senest to uker før møtet.

 

Påmeldingsfristen er utløpt. Send mail til post@nfvb.no med forespørsel om mulighet for å delta. Dette er avhengig av ledig kapasitet på hotellet.

Viktige datoer

 • Forslag til behandlingssaker må sendes inn senest 23. august.
 • Påmeldingsfrist er satt til 16. september.
 • Eventuelle stemmefullmakter må være innkommet senest 4. oktober
 • Landsmøtet avholdes 19. oktober på Clarion Hotel The Hub.

 

Aktuell informasjon 

Tilbake
Annet Innhold