• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back

Det handler om å være trygg

Ingen liker å tenke på ubehageligheter, men gode forsikringer kan gjøre både hverdagen og nattesøvnen bedre. NFVB kan tilby unike medlemsfordeler på bransjetilpassede forsikringer, samt garantiordninger!

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2020-02-28T08:31:26.0000000Z

Det er to gode grunner til å ta deg tid til å se litt på forsikringene dine en gang iblant. For det første: Dekker forsikringen reelt den økonomiske skaden som kan oppstå, både i og utenfor arbeidstid? For det andre: Betaler du unødvendig mye?  NFVB benytter en forsikringsmegler som finner markedets gunstigste forsikringer på dekning og pris. Over 1000 medlemmer har valgt NFVB Forsikring, som driftes av Matrix Insurance.


Forsikringene du trenger

Det kan være lurt å la Matrix gjennomgå dine forsikringer. En ting er hva du kan spare på forsikringspremien, men hvis uhellet skulle inntreffe bør du også ha den rette dekningen. NFVBs samarbeid Matrix Insurance har gitt mange god forsikringsdekning til gunstige priser. Det er spesielt den lovpålagte yrkesskadeforsikringen mange har spart mye penger på, og den bransjetilpassede salongforsikringen har gitt dekning utover standardvilkårene.

NFVB anbefaler medlemmene å undersøke dekning og priser på forsikringer fra NFVB Forsikring før bedriftene fornyer sine forsikringsavtaler.

 

Yrkesskadeforsikring

Arbeidsgiver plikter å tegne yrkesskadeforsikring for samtlige ansatte. Dette ifølge Lov om Yrkesskade. Dersom du er selvstendig næringsdrivende må du kjøpe frivillig yrkesskadetrygd i NAV før du kan kjøpe yrkesskadeforsikring.
OBS! Innehaver av personlig firma kan medforsikres på den ordinære dekningen til firmaet derom vedkommende arbeider minst 50 % av normal arbeidstid i firmaet. Du finner mer informasjon om frivillig yrkesskadetrygd på nettsidene til NAV.

Yrkesskadeforsikringen NFVB tilbyr har gjennom mange år vært markedets beste, og mange medlemmer har spart store beløp på denne lovpålagte forsikringen. Om du ikke har denne forsikringen gjennom NFVB i dag, så er det kanskje den første forsikringen du bør sjekke.

 

Salongforsikring

Salongforsikringen er spesialtilpasset NFVBs medlemmer, og inkluderer de viktigste dekningene som ansvarsforsikring, avbruddsforsikring og forsikring av inventar. Avbruddsforsikringen dekker tapt omsetning hvis bedriften får et opphold i drift som følge av en erstatningsmessig skade. Det tapet som dekkes med en avbruddsforsikring er forskjellen mellom det resultat som ville vært oppnådd uten skade, og det faktiske resultatet i avtaleperioden. De økonomiske konsekvensene av et avbrudd kan bli store, og denne dekningen kan være avgjørende for om virksomheten klarer å komme i gang igjen.

Automatisk inkludert i Salongforsikringen er også:
 - Bygningsmessig innredning med inntil kr 200 000
 - Glass inntil 10 m2
 - Underslag med inntil kr 200 000

 

Garantier - frigi kapital!

Tradisjonelt har garantier blitt bundet opp hos banker. Ved å forsikre kontraktens garantiforpliktelse fremfor å deponere midler eller belaste kassakreditt, får bedriften større økonomisk fleksibilitet.  Gjennom NFVB Forsikring får du kanskje markedets beste betingelser på garantier!


Skattetrekksgaranti

Matrix tilbyr skattetrekksgaranti på inntil 5.000.000 kroner per bedrift, og garantien må dekke litt mer enn det beløp som betales til kemneren hver annen måned. Skattetrekksgarantien utstedes til kemneren og fornyes årlig, men den hefter ikke i balansen.


Husleiegaranti

Husleiegaranti gir en leietaker mulighet til å dekke sine forpliktelser i henhold til leiekontrakten uten å belaste tilgjengelig kredittramme i bank, deponere kontanter i bank eller på annen måte blokkere bruk av frie midler.

 

Trygge vinnerbedrifter

NFVB Forsikring gratulerer prisvinnerne ved årets prisfest. 

Alle bedriftene som vant pris på årets prisfest har yrkesskadeforsikring via NFVB Forsikring:
Årets Frisørbedrift: STAS Hår og bryn AS (Trondheim)
Årets Frisørkonsern: Adam og Eva Gruppen AS
Årets Hudpleiebedrift: Syvende Himmel AS (Bodø)

 

Viktig medlemsfordel

NFVB Forsikring administreres av Matrix Insurance AS. Vær trygg i hverdagen samtidig som du sparer penger på forsikringspremien og andre produkter.

Mer om alle forsikrings- og garantiordningene finner du på www.nfvbforsikring.no

Ta også kontakt Tonje Presthagen på tlf. 23 20 79 20 / tonje@matrixinsurance.no

 

Tilbake
Annet Innhold