• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
Kristin Sandum Berre leder rundt 250 medarbeidere gjennom utfordrende tider. <br/>

Kristin Sandum Berre leder rundt 250 medarbeidere gjennom utfordrende tider.

Bygger lederkompetanse og vinnerkultur

Adam og Eva Gruppen har under hele koronaperioden investert i både salongutvikling og ikke minst i lederutvikling.  – Det er sterkt å se den verdien våre avdelingsledere får av NFVB Lederprogram, sier administrerende direktør Kristin Sandum Berre. 


 - Det er en sterk drivkraft for meg å jobbe med mennesker. Bransjen har kanskje aldri vært så spennende som nå, og godt lederskap betyr i hvert fall mer enn noen gang. Endringer skjer raskere og raskere i bransjen, og vi må ha kunnskap, kompetanse og ikke minst mot til å ta raske avgjørelser. 

 - Hos Adam og Eva har vi en lederkultur bygd på god struktur og tillit til lederne. Gammel erfaring i toppledelsen smelter godt sammen med unge medarbeidere med ny kunnskap og nye ideer. Vi er gode på å dele, og vi «gamle» trekker den nye generasjonen inn i ulike prosjekter, der man skal være trygg på å kunne tenke annerledes og nytt.

Tillit, støtte og eierskap

Kristin bruker metaforer som å fly helikopter for å få oversikt over både samfunnsutvikling, bransjen og bedriften. Det har vært mye å følge med på under koronatiden, og med ansvar for rundt 250 medarbeidere er godt overblikk essensielt for god samhandling.  Kristin er særdeles opptatt av systemer og struktur i en bransje kjent for mye kreativitet. Hun bruker mye tid på å være rundt sine medarbeidere, se at de har det bra, være støttende - og inspirere. 

 - Vi har en sterk bedriftskultur, bygd opp gjennom mange tiår. Grunnmuren er sterk og det jobbes  systematisk for å ivareta kultur, kompetanse og identitet.  Her skal man være trygg på å være seg selv. Man må få lov til å være med å «fargelegge». 

  - Det er ute i salongene det skjer, og det er viktig å være tett på. Det å involvere og gi tillit til medarbeidere gir et større eierskap til sin rolle i teamet. Det å sette av tid til sine medarbeidere, og gi de en tett oppfølging, gir resultater, er hennes klare konklusjon.

 - Lederutvikling betyr alt for at vi skal holde vårt høye nivå. NFVB Lederprogram er viktig for vår kompetanseplattform. Vi må være bevisst hvilke verktøy vi bruker i salongdriften, påpeker Kristin Sandum Berre. 

Enorm kjærlighet til folk

Kristin Sandum Berre kommer fra Lillehammer og har vært rundt 25 år i Adam og Eva. Hun bruker seg selv som eksempel på at en inkluderende bedriftskultur er viktig.

 - Jeg ble tidlig sett og hørt, og fikk muligheten til å utvikle meg i konsernet. Gjennom disse årene har jeg hatt ulike roller. Det har vært en fantastisk reise, og jeg deler gjerne min historie. Vi er en familie med stor takhøyde og mangfold.  Med god struktur og tydelig målsetting er det lettere å lede. Vi ønsker at våre medarbeidere skal nå nye personlige mål, utvikle seg og oppleve stor mestringsfølelse.  Det er vårt ansvar som ledere å se talentene rundt oss og bidra til at de utvikler seg.

 - Det er så viktig at man bevarer lidenskapen til faget og stolthet til bransjen. God kompetanse og profesjonalitet sørger for å bevare begge deler. Jeg benytter ofte spørsmål som «Hva er din drøm?» eller «Hva elsker du å gjøre?» 

 - Svarene må man lytte til og ta på største alvor. Det forteller mye om mål og drivkraft, så må vi se hvordan vi kan finne karriereveien fra der vi er nå.

God ledelse kan læres

Noen mennesker er fra grunnen av gode menneskekjennere, men det betyr ikke nødvendigvis at du er en god leder. Det er krevende å få mennesker til å yte sitt beste i samspill med andre. Man må se forskjellene på å være sjef, instruktør og leder.  Du må tørre å være en hærfører, og samtidig være en god rollemodell som setter fotavtrykk.

 - Som leder må du være Raus!  Vinnerkultur skaper du ved å hylle de du har rundt deg, unne hverandre suksess. Tilstedeværelse er viktig, og vise tillit til at de løser sine oppgaver på beste måte. Samtidig må du tørre å korrigere. Tilbakemeldinger må være konstruktive og oppbyggende. Vi må bygge en vinnerkultur og forvalte den veldig bevisst. Som leder må du jobbe smart og målrettet, poengterer Kristin.

 - Så er det viktig å snakke om seire. Vi må hylle hverandre for oppnådde delmål. Ikke spar på klemmene, enten de er fysiske eller digitale. Ros i festtaler er ikke nok. Det er hverdagen som teller. Spontan ros kan være mye mer betydningsfull underveis i løpet enn champagnen ved målet.

Reklamerer for NFVB Lederprogram

Adam og Eva Gruppen valgte tidlig å bruke NFVB Lederprogram som verktøy i sin lederutvikling. Det har de ikke angret på. Tvert imot, etter fire gjennomførte kull har de nå nye deltakere på kull 5. Kristin har selv vært til stede ved avslutningen av hvert kull, der alle presenterer resultater fra egen utvikling og egen salong. Hun har med egne øyne kunnet konstatere at det er «nye og sterkere» mennesker som på siste dag legger frem sitt case. 

 - Vi skal løfte bedriften vår opp til et nytt nivå, og da må vi tørre å satse på vår viktigste ressurs – medarbeiderne våre. Vi må gi de kompetanse, verktøy og trygghet til å gi alt for å bli best.  Vi prioriterer godt lederskap sykt mye, og derfor ser vi på deltakelse i NFVB Lederprogram som en god investering i det vi har stor tro på.

 - Det er bra at våre ledere er på samme plattform, og snakker samme «språket». Lederutvikler Alf Inge Cleve-Stiansen får folk til å tørre mer. Det passer oss kreative veldig bra. Deltakerne ser og forstår også sammenhenger og betydningen av god struktur. Når disse brikkene faller på plass vokser man virkelig også som leder. 

 - Det er mange arbeidsoppgaver en leder har i sin arbeidshverdag, og det sterke fokuset på å administrere rollen har vært en suksess gjennom dette programmet. Det har vært utrolig gøy å følge deltakerne på deres reise, sier Kristin.

NFVB Lederprogram kull 4 er foreløpig de siste som har avsluttet en intensiv og bransjefokusert lederutvikling. Ledere fra ulike Adam og Eva salonger fyller godt opp i klassen. Kristin Sandum Berre har vært til stede på alle avslutningene. – Jeg er stolt av både egne medarbeidere og andres resultater. Det utrolig å se hva det har gitt og betydd for hver enkelt deltaker. 

Artikkelen står på trykk i Magasinet FRISØR nr 4 2021 

Les magasiner fra NFVB digitalt HER 

Les mer om NFVB Lederprogram HER 

Tilbake
Annet Innhold