• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
Partene kom foreløpig ikke til enighet i årets forhandlinger. Nå blir Riksmeleren koblet inn.

Partene kom foreløpig ikke til enighet i årets forhandlinger. Nå blir Riksmeleren koblet inn.

Brudd i forhandlingene i frisøroverenskomsten

Fagforbundet valgte i natt å bryte forhandlingene på Frisøroverenskomsten og oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren. Dato for mekling er satt til 3. juni.  - Vi er samstemte i svært mye. Begge parter ønsker å bidra til å bygge en robust og levedyktig bransje, med gode og trygge vilkår for våre fagfolk, men avstanden i den økonomiske delen av avtalen var dessverre for stor til at vi klarte å bli enige. Nå må vi ha hjelp av Riksmekleren for å komme i mål, uttaler Anne Mari Halsan, adm.dir i NFVB.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2024-05-24T10:14:42.0000000Z

Det er NHO Service og Handel som forhandler på vegne av NFVB.  Forhandlinger om revisjon av Frisøroverenskomsten mellom NHO Service og Handel og Fagforbundet startet 6. mai.  I år er det hovedoppgjør, det vil si at partene forhandler om endringer og lønnstillegg i de enkelte tariffavtalene.


Løpende oppdatering 

Medlemsbedrifter i NFVB / NHO Service og Handel som er bundet av Frisøroverenskomsten blir holdt orientert på e-post. Generelt oppfordrer vi våre medlemsbedrifter til å følge med på NHO Service og Handels nettsider www.nhosh.no som vil bli løpende oppdatert.

NHO Service og Handel viser til tidligere informasjon om betinget permitteringsvarsel, og ber berørte bedrifter om at de i god tid før arbeidsdagens slutt i dag (onsdag 8. mai 2024) gir betinget permitteringsvarsel grunnet mulig konflikt i egen bedrift. Slikt varsel skal gis med 14 dagers frist. Varslet kan gis ved oppslag i bedriften. Det forutsettes at mulig permittering allerede er drøftet med tillitsvalgte iht. Hovedavtalen § 7-2.


Konsekvenser 

Dersom meklingen ikke fører til enighet, kan det bli streik. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om meklingstidspunkt når det er fastsatt, og vi vil informere våre medlemsbedrifter om hvordan de skal forholde seg dersom det blir konflikt.  

Vi vet ennå ikke hvilke bedrifter som vil bli berørt av en eventuell streik. Denne informasjonen vil vi få senest fire dager før utløpet av meklingsfristen. Når vi får denne informasjonen fra Fagforbundet, vil de aktuelle bedriftene bli kontaktet.


Mer informasjon 

NHO Service og Handel viser til heftet "Tariffoppgjøret og bedriften" og "Når bedriften rammes av konflikt" for mer informasjon om eventuell mekling og meklingsbrudd. På Arbinn finnes mal på protokoll fra drøftelser med tillitsvalgte, betinget permitteringsvarsel og individuelt permitteringsvarsel ved streik. Følg denne lenken: Arbinn: Permittering grunnet streik.

Berørte medlemsbedrifter kan ved behov for ytterligere informasjon ta kontakt med NHO Service og Handels advokatvakt (telefon 47 68 73 84) eller på e-post (advokat@nhosh.no).

  

   

Tilbake
Annet Innhold