• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
 - Jeg berømmer lærevillige hudpleiere for deres engasjement for kursene og deres iver etter å lære mer, sier Anita Anker Eng, gründer og eier av inciDerm. <br/>Foto av Anita Anker Eng:  Beate Willumsen

- Jeg berømmer lærevillige hudpleiere for deres engasjement for kursene og deres iver etter å lære mer, sier Anita Anker Eng, gründer og eier av inciDerm.
Foto av Anita Anker Eng: Beate Willumsen

Bransjeprogrammet: Populært, engasjerende og spennende

Hudpleiere og hudpleiebransjen har gjennom Bransjeprogrammet fått en unik mulighet til kompetanseutvikling. I samarbeid med inciDerm har det blitt gitt tilbud om mange gratis nettkurs, og nye tilbud kommer. 


Faglig påfyll og oppdatering bør en profesjonell yrkesutøver alltid være åpen for. Når tilbudet er gratis, bør man virkelig sperre opp øynene.  Når du kan jobbe på nett og kursportalen er tilgjengelig 24/7  så er terskelen lav for å delta.  De tidseffektive og lærerike kursene fra inciDerm har også vært raskt fulltegnet. Vi spurte Anita Anker Eng, gründer og eier av inciDerm, om hennes erfaringer med Bransjeprogrammet. 

Tema som treffer

 - Kursene er blitt veldig godt mottatt, og alle kursene er raskt blitt fylt opp. Kursene som er levert til nå har nok hatt et innhold/tema som har truffet godt.  Hudbarrieren og fokuset på hud og ernæring er temaer innenfor faget som er veldig aktuelt å kunne mer om.  Jeg tror at produkt-/merkenøytrale kurs som dette er etterlengtet i bransjen, og oppslutningen er derfor stor, forteller Anita.

 - Jeg berømmer lærevillige hudpleiere for deres engasjement for kursene og deres iver etter å lære mer.  Tilbakemeldingene er bare gode, og mange takker varmt og hjertelig for kunnskapen de har fått tilegnet seg gjennom kursene. Deltakerne er også veldig fornøyde med denne måten å lære på (online) og flere føler at læringen er med på å gi økt motivasjon og arbeidsglede.

Ønske og engasjement for læring

 - Jeg jobber med fagkunnskap og formidling av fordypende læring for hudpleiebransjen til daglig, med blant annet «Hudens Verden». Jeg ser og virkelig opplever et stort ønske og engasjement for læring. Det er helt supert å kunne få være med å levere disse kursene i samarbeid med Bransjeprogrammet. Det å kunne tilby gratis kurs for hudpleierne, og mulighet for fordyping i fagkunnskapen, syns jeg er utrolig givende.

 - Dagens og fremtidens hudpleier er faglig sterk og er stadig ute etter å lære mer, slik at hun/han er kunnskapsrik og kan tilby kundene det beste av veiledning, behandling og produkter.  Ved å lære mer kan man som hudpleier også hjelpe kunden mer helhetlig med større bredde og dybde i behandling og veiledning, noe som jeg tror er et viktig grunnlag for optimale resultater.

De viktige ingrediensene

 - Nye og spennende kurs vil komme til høsten. Da er det andre spennende temaer som står for tur. Flere i bransjen etterspør kurs innenfor kosmetiske ingredienser, så vi kan vel røpe at neste kurs holder seg innenfor dette temaet, smiler Anita.  

 - Mine ønsker er at Bransjeprogrammet for hudpleiere skal kunne fortsette også i tiden fremover, med gode og aktuelle kurs for alle hudpleierne i bransjen, stor som liten aktør, slik at vi som bransje fortsetter å vokse faglig.

Så får vi se hva bransjen ønsker seg videre.

Om Bransjeprogrammet:

 Unike muligheter til kompetansehevning - gratis!

Bransjeprogrammet er et trepartssamarbeid mellom regjeringen og arbeidslivets parter. Programmet skal bidra til å øke deltagelsen i etter- og videreutdanning blant fagarbeidere.Tilbudene vil være bransjespesifikke eller av mer generell karakter. Tilbudene er av ulik lengde og omfang. De er gratis og arbeidsrelevante.

Bransjeprogrammet ble satt i gang for frisør- og velværebedrifter våren 2020 med korte, fleksible tilbud fra ulike utdanningsinstitusjoner.  Kurs- og utdanningstilbudene er valgt ut og forankret i Norske frisør- og velværebedrifters strategi.

Tilbake
Annet Innhold