• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back

Bransjeprogrammet: Historisk mulighet for kompetanseheving

 - Nå kan frisører sikre seg en videreutdanning i syv emner, som hver gir 10 studiepoeng ved bestått eksamen gjennom vårt nettbaserte program. Dette er en verdifull kompetanseutvikling, som er forankret og utviklet i bransjeprogram for frisørnæringen. Prosjektet er utviklet i samarbeid med NFVB, Frisørenes Fagforening og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, forteller prosjektleder Marita Stene Pettersen, avdeling for konseptutvikling og internasjonalisering ved Fagskolen i Viken.


 - Til sammen kan frisører sikre seg 60 – 70 studiepoeng ved bestått eksamen. Dette er historisk og veldig stas, når vi ser hvilke store endringer arbeidslivet møter. Det at vi kan bistå med livslang læring og kompetanseheving bransjen trenger i dag og i tiden fremover er spennende, mener Marita Stene Pettersen. 

- Vi vil bidra til å gjøre frisøryrket til en livslang karrierevei, og hjelpe bedriftene til å markedsføre seg som en bærekraftig bedrift som tar samfunnsansvar. I prosessen med å utvikle utdanningstilbudet vil jeg for øvrig nevne at vi har hatt et samarbeid med PÅHÅRET kjeden, Adam og Eva og Modern Design, sier prosjektleder Marita Stene Pettersen ved Fagskolen i Viken. 

Åpent for alle

 - Lære er noe vi skal gjøre hele livet, enten vi er i arbeid eller studier. De emnene vi kan tilby i dag, er; Kommunikasjon, Kjemi, Bærekraft, Digital kundereise, Kulturbygging på arbeidsplassen samt Ledelse, økonomi og markedsføring. I tillegg ligger Barberfaget til godkjenning hos NOKUT, forteller Marita Stene Pettersen.

 - Utdanningstilbudet er utformet så det skal være aktuelt for alle i frisørbransjen, enten du er ansatt eller leder, legger hun til.

Bærekraftig valg for fremtiden

Studiet i bærekraftig arbeid i salongen er tidsaktuelt, og emnet er inndelt i tre temaer, som gjennomføres nettbasert på deltid over 14 uker.

 - Studiet skal gi kunnskap om etikk, samfunnsansvar, miljø og bærekraft for å gjøre frisørene i stand til å ta etisk funderte beslutninger, og for å fremme bedriftenes omdømme og lønnsomhet. Det å kunne utvikle bransjen i takt med samfunnets krav og ta bærekraftige valg innebærer at fagutøverne må eie kunnskapen selv.

 - Det kan stå i produktdatabladene at produktene er frie for alt mulig, men hva er det produsentene har erstattet ingrediensene med? Kanskje det kan være et dårligere alternativ, enn det forrige. Jeg vil påstå at alle de emnene vi nå tilbyr, er med på å heve bærekraftarbeidet i bransjen. Vi trenger bevisste kolleger, ledere og salongeiere som tar gode valg for dem som kommer etter. Da kan vi som fagskole være med å bidra til økt kunnskap på relevante områder.

 - Derfor er det viktig at NFVB og Frisørenes fagforening kan fungere som rådgivende organ, slik at bransjen vet hva de kan gjøre for omstillingen til det grønne skiftet, påpeker Marita Stene Pettersen.

Livslang karrierevei

 - Vi har som målsetting at dette tilbudet vil gi frisørbransjen et kompetanseløft som vil føre til en innovativ endring i en etablert bransje.  Og bruk av ny teknologi påvirker hele næringslivet og samfunnet ellers. Med koronakrisen har digitaliseringen skutt ytterligere fart, og effektiviseringspotensialet ved bruk av teknologiske løsninger er blitt tydeligere.

 - Det er behov for å tilføre kompetanse, så fagutøvere kan utvikle seg videre og følge en karrierevei som samsvarer med kravene i dagens arbeidsliv, mener Marita Stene Pettersen.


Se også: Nye, nettbaserte fagstudier i stor bredde

Deltakernes tilbakemeldinger:

Irene Stana, daglig leder Floke Grønn Frisør:

- Supert opplegg

 - Jeg er veldig opptatt av kjemi. For min del var kjemikurset ekstra interessant, fordi jeg har min egen serie, Lyng, som jeg jobber med å videreutvikle på en bærekraftig måte. Jeg kan anbefale kjemimodulen til andre frisører, sier Irene Stana, som også ser positivt på bærekraftemnet. 

 - Vi har vært en foregangsbedrift når det gjelder å jobbe med bærekraft og skape sunne, gode arbeidsplasser, så det er en veldig positiv utvikling at bransjen tilbys dette, legger hun til. 


Magnhild Håland Straumland, Magnhilds Frisørsalong

 - Dette var gøy

- Dette er et fantastisk flott tilbud til oss frisører. Er nå i gang med studie nr. 3 og kommer til å søke på flere for dette var gøy.

 - Undervisninger i både LØM og Kjemi var utrolig bra. Imponert over hvor flinke og kunnskapsrike lærere vi hadde. Alt var veldig bra og strukturert lagt opp. 

 - Kunnskapen jeg har fått er et verktøy som gjør det lettere å finne svar på det jeg lurer på. Har fått en større trygghet. Har også gitt meg inspirasjon til å tenke mer på hva jeg ønsker å oppnå fremover. 


Bendik G. Klein, frisør / maskør og parykkmakerlærling

- Viktig kjemikompetanse

- Jeg er avhengig av å kjenne virkningen av produktene jeg bruker for å skape de beste resultatene til mine kunder. Samtidig rammes bransjen av store helseplager knyttet opp til kjemiske produkter, og nøkkelen til å redusere dette er å øke kunnskapen om kjemiske produkters virkning.

 - Jeg tok mitt siste år på frisørlinjen da pandemien brøt ut, så jeg var heldigvis vant med nettundervisning. Allikevel var studiet intensivt, og kan derfor være vanskelig å kombinere med vanlig jobb i salong. Mine tips til de som ønsker å søke seg inn på dette studiet er å finne løsninger med arbeidsgiveren sin, slik at man kan redusere tiden på gulvet, for å enklere kunne studere.

 - Jeg er utdannet frisør, men har nettopp startet som maskør og parykkmakerlærling på Den Norske Opera og Ballett, og her vil min kompetanse innen kjemi komme spesielt til nytte.  Forståelsen for de kjemiske prosessene vil gjøre det enklere for meg å f.eks. velge ut riktig hårtype til parykken jeg skal lage, eller muligheten til å forklare hvilke ingredienser og deres virkning i en hårspray til sangere som har sensitivt stemmebånd. 


Helene Leonhardsen, Høst frisør / Hårologirådgiver

 - Fått større kompetanse og innsikt

 - Videreutdannelsen i frisørfaget har vært sårt trengt og etterlengtet, og det er en seier at vi endelig er der vi er nå. Jeg meldte meg på kjemistudie for å sette meg dypere inn i den kjemiske verdenen vi frisører står i hver dag. Jeg ønsket å selv kunne ta egne bevisste valg på hvilke produkter jeg vil unngå, og få bedre kjennskap til de forskjellige stoffene som brukes. Håpet er at vi skal få Kjemi Del 2 slik at vi skal få gå enda dypere inn i den omfattende og viktige delen av faget vårt som omhandler kjemi. 

 - Undervisningen var «nødvendig intens» siden hvert enkelt emne alene er egne utdanninger. Jeg synes de lyktes med å flette alle emnene inn til frisørkjemi og frisørfaget. Jeg forstår nå enda bedre hvorfor undervisningen ble lagt opp slik den gjorde.  

 - I hverdagen som frisør har jeg blitt mer bevisst, kritisk og opptatt av stoffene jeg utsetter miljøet, meg selv og kundene mine for. Ikke minst det å ha kontroll på hvor man melder ifra om avvik, uhell og skade samt førstehjelp. Jeg tror det er viktig at vi er nysgjerrige, men kritiske for å sette fokus på eksponeringen i yrket vårt. 

 - Kjemistudiet har også gitt meg en større kompetanse inn på en ny karrierevei som salong og produktrådgiver for Hårologi. Her får jeg jobbe med filosofien «less is more», fordi Hårologi benytter seg av få, men effektive råvarer som gir mindre forurensning i blant annet hav og vannforsyning. 

 - Tilslutt håper jeg magasinet FRISØR kan fremme hvor viktig det er å melde inn skade, bivirkning og evt. allergi på altinn.no. Se mattilsynet.no/skjemaer/bivirkninger-av-kosmetikk 


Peter Vonkunz Brun, kreativ leder PÅHÅRET kjeden:

 - Bra innhold

- Jeg er mer enn gjennomsnittlig opptatt av kunnskap, og synes det var interessant å gjennomføre kjemikurset. For min del gikk det greit å gjennomføre dette, men det er en utfordring at så mange av forelesningene forgikk på dagtid, jeg tror det dreide seg om 80 %. Da står mange frisører og jobber med kunder. Jeg håper det blir lagt opp til noen justering i opplegget som er bedre tilpasset frisørenes arbeidshverdag.

 

Dette svarer Marita til Peters innspill: 

 - Det er gjort en god del endringer etter Piloten som ble gjennomført i vinter. Denne gangen er det kun to timer annenhver uke på morgenen, ellers foregår undervisningen på kveldstid. Det er også lagt opp til mer studentaktivitet og asynkron undervisning. På denne måten kreves det mer av studenten fra gang til gang, men læringsutbyttet blir desto større.

 - Vi har tatt med oss mange av tilbakemeldingene og gjort en del endringer. Noen av temaene har fått mer plass i studiet, noe er tatt bort og noe blir det mer fokus på. Slike erfaringer er gull verd for oss. Studentene som nettopp har begynt på høststudiet får et enda mer skreddersydd studium, enn de som deltok på Piloten.

 - En annen ting vi har sett på, er at det skal være større rom for å levere inn arbeidskrav og ta eksamen muntlig. Vi erfarer ofte at det er lenge siden våre studenter fra bransjen har studert, og det skal vi ivareta på en best mulig måte. Det er også noe vi har et større fokus på denne høsten.  Vi ønsker å ufarliggjøre og senke terskelen for å ta en etterutdanning hos Fagskolen i Viken, og har stor oppmerksomhet på å tilrettelegge for hver enkelt student. 


Programsjef Vibeke Scheele Moe, NFVB:

 - NFVB tar ansvar

 - Modulbasert høyere yrkesfaglig utdanning er et av NFVBs viktige strategiske mål i strategiperioden frem til 2025. Gjennom Bransjeprogrammet, som er et trepartssamarbeid, er vi godt i gang med denne målsettingen. Det er nå utviklet 6 studieprogrammer spesielt rettet mot frisørfaget, hvorav 4 er rettet mot både frisør- og hudpleiefaget. Hver modul gir 10 studiepoeng.  I tillegg er det modul innenfor ledelse, økonomi og markedsføring som er tilpasset bransjen.  Modulene er i hovedsak nettbaserte med faste undervisningsdager. 

Fruktbart bransjesamarbeid

  - Utvikling av modulene har vært et samarbeid med partene i Bransjeprogrammet. Fagskolen Viken har hatt prosjektledelse og stått for utvikling av studiene i samarbeid med bedriftene Modern Design, Adam og Eva og PåHåret, samt fagutøvere fra bransjen. 

 - Det har vært gjort et meget godt arbeid, og vi er stolte av å ha fått gode videreutviklingsmuligheter med studiepoeng for både frisører og hudpleiere. Det er viktig både for rekruttering til faget, videre­utdanning og kompetanseutvikling for etablerte fagutøvere og ledere i bransjen. 

 - Tilbakemelding fra deltagere som har gjennomført ett eller flere studier er udelt positivt, og gir stor motivasjon for å ta flere moduler.

 Endring krever utvikling

 - Frisør- og velværebransjen er i dag en bransje i stor endring. Bedriftene har behov for å utvikle og omstille seg for fortsatt drive lønnsomt.

Nye forretningsmodeller utfordrer de rammene den etablerte bransjen forholder seg til. 

 - Fagpersonene må kunne håndtere ulike kundetyper og ofte krevende kunder som ønsker individuelle løsninger. Det er behov for kompetanseutvikling for å utvikle bransjen innen ledelse, fag, kundetilbud, kommunikasjon, teknologi og ikke minst bærekraft.

Barbermodul til godkjenning

 - NFVB har som mål i strategiperioden og utvikle en utdanning for barberfaget i Norge. Fagskolestudier barberfaget er utviklet og er nå til behandling hos NOKUT. Dette er det mange som har ventet på og gleder seg til oppstart av studiet på Fagskolen.

Bruk mulighetene

 - Jeg oppfordrer alle til å bruke mulighetene som nå er tilrettelagt for frisør- og hudpleiefaget til å utvikle seg og styrke din kompetanse.  Du kan lese mer om fagene på nfvb.no under Bransjeprogram og direkte på fagskolen-viken.no. Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med meg. Se kontaktinfo på nfvb.no.


Artikkelen står også på trykk i magasinet FRISØR nr. 3 2023

 

 

 

 

Tilbake
Annet Innhold