• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
Hva kjennetegner en god leder? NFVB Lederprogram utvikler bevisste og inkluderende ledere.

Hva kjennetegner en god leder? NFVB Lederprogram utvikler bevisste og inkluderende ledere.

Bli trygg i lederrollen!

 - Lederutvikling gir effekt! Verdien av å møte andre fremoverlente ledere i bransjen, diskutere relevante problemstillinger og få konkrete verktøy og metoder skaper en økt trygghet i rollen, sier lederutvikler Alf Inge Cleve-Stiansen. 


Man blir aldri utlært som leder. Lederundersøkelsene og tall er to gode indikatorer på at det gir effekt å sette av tid til å utvikle seg selv til å ta lederrollen bedre og smartere. NFVB Lederprogram har fått fantastiske tilbakemeldinger fra deltakerne, og i oktober var det en nettverkssamling – alumni - for deltakerne på de første lederprogrammene. 

 - NFVB Leder Alumni er en super arena å opprettholde kontakten med ledere som har hatt den samme opplevelsen gjennom lederprogrammet. Du fortsetter å arbeide med egenutvikling og får et rom til å bli inspirert til å tenke nytt gjennom å bli inspirert av andre «sultne» ledere, sier Alf Inge Cleve-Stiansen. 


Et ønske om utvikling

Lederprogrammet gir synlige resultater, men mange ledere nøler likevel med å sette seg selv på «skolebenken». Hvordan erkjenner man at et utviklingsbehov – og hvor begynner «prosessen»? 

 - På programmet jobber vi med nettopp dette gjennom å definere tre individuelle utviklingsområder som lederne jobber med gjennom hele programmet. Det handler om hvordan man leder seg selv, hvordan man leder medarbeiderne og hvordan man leder salongen / klinikken totalt sett, med nøkkeltall og økonomiske resultater. I denne prosessen oppdager deltakerne områder som de vil bli bedre på, og gjennom dette er det skapt en erkjennelse og ønske om utvikling på tydelige, definerte områder. 


Verktøy som virker

På alumni-samlingen ble deltakerne spurt om hva de husket spesielt godt fra lederprogrammet. Blant det som kom først opp var PPSMARTØ-modellen, forventningsavklaring, historiedeling og coaching. Ganske interessant å fastslå at en modell med en rar forkortelse huskes så godt, men den er tydeligvis virkningsfull.

 - PPSMARTØ er modellen vi bruker for å coache og kommunisere mål på en måte som øker sannsynligheten dramatisk for å nå målene du setter deg. Lederne lærer seg konkrete spørsmålsteknikker for samtale godt på disse 8 ingrediensene. 

- Den største forskjellen på lederprogramdeltakerne ved første og siste samling er TRYGGHET. Og så er de fleste blitt glade i og komfortable med å arbeide med tall, forteller lederutvikler Alf Inge Cleve-Stiansen. Alle tidligere deltakere får tilbud om å bli med i nettverket NFVB Leder Alumni.  

 "PPSMARTØ"

Forkortelsen står altså for:

Personlig ansvar

Positivt formulert

Spesifikt

Målbart

Attraktivt

Realistisk

Tidsbestemt

→ «Økologisk»


Forventningsavklaringen

En av de store fallgruvene i all kommunikasjon, drift og utvikling er at man tror og tenker forskjellig om ting. Misforståelser kan lett oppstå, med tilhørende frustrasjon og dårlig stemning. Derfor er det viktig med kartlegging av forventninger, og det starter med forventningen til deg selv.

 - Et av de viktigste verktøyene lederne lærer seg er å skape gode og trygge forutsetninger for å lykkes. Dette kan blant annet gjøres ved å ha hyppige og presise forventningssamtaler. Hva forventer lederen av seg selv? Hva forventer lederen av medarbeideren? Hva forventer medarbeideren av lederen? Så dette er forventninger som går begge veier. Gjennom dette skapes et godt rom for samhandling og mindre sannsynlighet for misforståelser og uenigheter.


Alt kan endres

En viktig forutsetning for endring er troen på at alt er ikke sementert og urokkelig. En viktig del av lederprogrammet er «historier fra virkeligheten», reelle eksempler på at endring er mulig – alltid.

 - Vi bygger opp en holdning gjennom programmet at alt er påvirkbart og kan endres. Om noe ikke fungerer er det bare å prøve noe annet. Du trenger ikke å føle deg mislykket om du prøver noe og det ikke fungerer. Enhver situasjon inneholder flere valgmuligheter, så om du ikke får et ønsket resultat er det bare å teste ut noe annet. 

 - Eksempelvis: Om medarbeideren har en lav rebookingprosent har det fort for å bli en sannhet om at «jeg er ikke noe flink til å booke kundene inn på ny time». Samtidig kan du ha kollegaer som har høy rebookingprosent. Gjennom erfaringsdeling på hva som fungerer kan du få effektfulle endringer på måten du arbeider og kommuniserer på. Men, det krever nysgjerrighet og ydmykhet til å lære av andre.


Coaching gir en utviklingsboost

Deltakerne på lederprogrammet ga tydelig uttrykk for at de følte at «noe skjedde» da de fikk coaching underveis i programmet. Det skapte et betydningsfullt løft i egen utvikling. 

 - Coaching handler om å forløse det potensialet som bor i andre mennesker. Det er et grunnleggende positivt menneskesyn i denne metodikken; alle mennesker har ressurser. Som leder er det ditt ansvar å oppdage disse ressursene sammen med dine medarbeidere. Vi trener på å stille coachende spørsmål som gjør at medarbeiderne opplever tillit til å finne svarene selv. Dette forsterker lysten til å øke sine prestasjoner, sier Alf Inge.


Det er bunnlinjen som gjelder

Man kan vanskelig defineres som trygg bedrift hvis man har en økonomi som skaper usikkerhet om fremtiden. Hva er så det mest effektive man gjør for å forbedre bunnlinjen?

 - Øke omsetningen. Dette gjør du gjennom tre områder: øke hyppigheten på hvor ofte kunden kommer til deg i løpet av et år, produktsalg og behandlingssalg. For de fleste er det å få en «tett kalender» definitivt det viktigste du gjør for å bli lønnsom. Derfor er det viktig å invitere kunden tilbake. De beste anbefaler når kunden bør komme tilbake og er en personlig rådgiver på dette. Sjekk på listene hvor mange unike kunder du har i løpet av et år og antall ganger disse har besøkt deg i denne perioden. Her blir de fleste veldig overrasket! forteller Alf Inge.


Ta deg tid til å lede

 - Den største hindringen for utvikling er at du som leder ikke setter av tid til å ta lederrollen. Da er sannsynligheten stor for at man går i de samme rutinene og dermed ikke får noen utvikling. Vi vet at av alle faktorer som påvirker en medarbeiders tilfredshet, lojalitet og produktivitet, står lederskap for en betydelig årsaksforklaring. Derfor MÅ du sette av tid til å lede!

Det er ikke lett å bryte gamle rutiner og mønstre, verken på jobb eller privat. Alf Inge mener man bør unngå å ta med for mye av jobben hjem. Lag nye og gode rutiner med tanke på livskvalitet.

- Det er ikke uvanlig at salonglederne tar frem PC på kveldstid og gjør arbeidet etter at salongen er stengt. De lederne som gjennom programmene har satt av tid til å drive noe administrasjon i arbeidstid, får en betydelig bedre balanse i livet. I tillegg, etabler faste 1:1 møter og faste personalmøter langt frem i tid. Minimum et halvt år. De som gjør det, opplever en bedre balanse.


Gullspørsmålet: Hva kjennetegner en god leder?

 - Hen er målbevisst, flink til å følge opp den enkelte, skaper gode arenaer for samarbeid og læring, støtter medarbeiderne i å utvikle kompetanse og selvstendighet og gir tilbakemelding og anerkjennelse. Dette trener vi på i programmet og måles på med tilbakemeldinger fra medarbeiderne, oppsummerer Alf Inge.


Påmeldingsfrist kull 9 utløpt

Følg med på nfvb.no for invitasjon til nye kull

- En god leder er målbevisst, flink til å følge opp den enkelte, skaper gode arenaer for samarbeid og læring, støtter medarbeiderne i å utvikle kompetanse og selvstendighet og gir tilbakemelding og anerkjennelse, oppsummerer Alf Inge Cleve-Stiansen.
Tilbake
Annet Innhold