• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
Er du klar for kontroll?  Foto: Colourbox

Er du klar for kontroll? Foto: Colourbox

Arbeidstilsynet vil kontrollere BHT-plikten

Arbeidstilsynet forsterker innsatsen for å kontrollere om virksomheter bruker bedriftshelsetjenesten i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Frisør og velvære er blant utvalgte bransjer som nå får kontroller.


Alle arbeidsgivere har plikt til å knytte virksomheten sin til en godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT) dersom risikoforholdene tilsier det.  Noen bransjer har et mer risikofylt arbeidsmiljø enn andre, med større risiko for sykdommer, skader og psykiske belastninger. Alle virksomhetene innenfor disse bransjene er i en egen forskrift pålagt å knytte til seg en godkjent bedriftshelsetjeneste for å skape sunne og trygge arbeidsforhold.


Bruk av bedriftshelsetjeneste er tema i mange tilsyn

For å redusere sykdom i det norske arbeidslivet, prioriterer Arbeidstilsynet å kontrollere at arbeidsgivere med BHT-plikt bruker bedriftshelsetjenesten i tråd med gjeldende regelverk. Frisører og annen skjønnhetspleie er blant bransjene som Arbeidstilsynet vil prioritere tilsyn med bruk av bedriftshelsetjeneste i 2024.


Etterspør avtaler, planer og årsrapporter

I BHT-tilsynene må virksomhetene kunne dokumentere at de er tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste og at de har god systematikk i hvordan tjenesten brukes i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet.

– Vi etterspør planer for hvordan virksomheten skal bruke bedriftshelsetjenesten i tiden som kommer. Planene må være dekkende for de spesifikke risikoforholdene som finnes i virksomheten, og må inneholde konkrete og tidfestede forebyggende aktiviteter, forteller Olaug Iren Fossbakk i Arbeidstilsynet.

– I disse tilsynene ber vi også om å få se årsrapporter som oppsummerer hvordan bedriftshelsetjenesten har blitt brukt de to siste årene. Og eventuelt annen relevant dokumentasjon som viser at virksomheten bruker bedriftshelsetjenesten aktivt for å skape trygge, helsefremmende arbeidsplasser.  


Ved tidligere tilsyn manglet mange planer

Ved tilsyn i 2023 fant Arbeidstilsynet at de fleste undersøkte virksomhetene med BHT-plikt var tilknyttet godkjente bedriftshelsetjenester.

Det som ikke var like oppløftende, var at mange virksomheter manglet planer for hvordan bedriftshelsetjenesten skulle brukes. Arbeidstilsynet avdekte de samme manglene i tilsyn også i femårsperioden 2018–2022. 

– Funnene viser at det er behov for at vi gjennomfører tilsyn med dette temaet. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Og for å bruke en bedriftshelsetjeneste som kan bistå i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet i virksomheten, sier Olaug Iren Fossbakk.


Les mer

Arbeidsmiljøloven § 3-3 om bedriftshelsetjeneste

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning - kapittel 13: Bedriftshelsetjeneste


Spørsmål?

Kontakt Arbeidstilsynet 

v/ Seniorrådgiver Trine Aaen 

Avdeling for kommunikasjon og brukerdialog

Mobil:      +47 97 64 03 70
Telefon:   +47 73 19 97 00
Internett: www.arbeidstilsynet.noTilbake
Annet Innhold