• NFVB
 • KONTAKT
 • For Skoleelever
 • For Rådgivere
 • For Lærlinger
 • For Lærebedrifter
 • Om Svenneprøven
 • NFVB
 • KONTAKT
Back
Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Arbeidstilsynet varsler: Økt oppmerksomhet om tilknytning til og bruk av BHT

Bedriftshelsetjenesten (BHT) spiller en viktig rolle i virksomheters forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Framover skal Arbeidstilsynet oftere kontrollere om virksomheter som er pliktig å tilknytte seg en bedriftshelsetjeneste, faktisk har gjort det. De kontrollerer også om virksomhetene bruker bedriftshelsetjenestene slik de skal og bør.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2022-12-13T14:32:53.0000000Z

I noen bransjer er det vurdert mer risikofylt arbeidsmiljø enn andre. Virksomheter i disse bransjene er pålagt å knytte til seg en godkjent BHT. Dette gjelder bl.a. frisørvirksomheter. 


Bedriftshelsetjenesten skal bidra til at virksomheter jobber målrettet i det forebyggende arbeidet. Bistanden skal ta utgangspunkt i risikoforhold som har betydning for arbeidshelse. Dette innebærer blant annet at BHT involveres i kartlegginger og risikovurderinger, og at de fremmer forslag om forebyggende tiltak.  Samarbeidet mellom virksomheten og BHT skal dokumenteres i en handlingsplan. Arbeidstilsynet kontrollerer løpende arbeidsgivers lovpålagte tilknytning og bruk av BHT som ett av flere tema i tilsyn med «BHT-pliktige» næringer.


Dette skal BHT hjelpe arbeidsgiver med. (link) 


På tilsyn vil Arbeidstilsynet kunne kontrollere:

 • om arbeidsgiver kan dokumentere lovpålagt tilknytning til en godkjent BHT
 • om det er utarbeidet en skriftlig plan for BHT bistand
 • om det er laget en årsrapport som beskriver BHT bistand til virksomheten
 • at BHT bistår med gjennomføringen av konkrete pålegg som er gitt fra Arbeidstilsynet. For eksempel pålegg knyttet til kartlegging, risikovurdering og tiltak
 • at arbeidsgivere som ikke i utgangspunktet er pålagt bruk av BHT tilknytter seg BHT grunnet konkrete risikoforhold


Tilsyn fra perioden 2018 til november 2022 viser at:

 • 21 prosent av de kontrollerte virksomhetene som er pliktig å tilknytte seg BHT har ikke gjort det
 • 39 prosent av de kontrollerte virksomhetene manglet en tilfredsstillende plan for BHTs bistand
 • 77 prosent av de kontrollerte virksomhetene manglet kompetanse til å gjennomføre pålegg uten bistand fra BHT


Regelverksendringer for BHTs bistand til virksomhetene

Fra årsskiftet gjøres det forskriftsendringer som tydeliggjør BHTs rolle. Hensikten er at virksomhetene og BHT skal jobbe målrettet i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet, og at tjenestene som BHT leverer skal ta utgangspunkt i risikoforhold i virksomheten som har betydning for arbeidshelse.


Mer målrettet bedriftshelsetjeneste

Samarbeid med BHT forbedrer HMS-arbeidet i bedriftene. Funn fra Arbeidstilsynets tilsyn viser også at virksomheter som er tilknyttet BHT får færre pålegg om sentrale forhold, enn virksomheter som ikke er tilknyttet BHT.

Tilbake
Annet Innhold