• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back

Adam og Eva Gruppen satser tungt på lederutdanning

Hele ni av deltagerne på NFVB Lederprogram Kull 2 er fra Adam og Eva systemet.  - Grunnen til at vi satser så stort, er ganske enkelt at vi må ha gode ledere for å få gjennomført de prosessene vi har i vårt konsern, oppsummerer adm. direktør Kristin Sandum Berre.


- Den største utfordringen jeg ser, er ledernes evne til å strukturere sin arbeidsdag og kommunikasjon, det være seg i forhold til innrapporteringer, strukturering av team, samtaler og oppfølgning av medarbeidere. Hvordan skal man få tid til alt dette, når man også skal klippe hår? Evnen til involvering og delegering til medarbeiderne i teamet i salongen er viktig å lære for våre ledere. Det å få gode verktøy her vil gi raske resultater, og det var hovedgrunnen til at vi nå sender så mange ledere på NFVBs lederprogram.
 
- Vi ønsker å skape en tydeligere, felles plattform som vi kan bygge videre på. Jeg ser NFVBs lederprogram som en mulighet til at våre ledere kan bygge lederkompetanse, som igjen gjør det mer effektivt for oss å vokse som firma. Ved å gi våre ledere tillit, trygghet, kunnskap og gode rammer, kan vi raskere gjennomføre vår strategi og nå våre mål. Jeg mener man må tørre å investere i økt kompetanse for å fremme driften, sier Kristin Sandum Berre.


Les mer i neste utgave av magasinet FRISØR. Nummer 1 2020 kommer ut 26.02.

Tilbake
Annet Innhold