Back

- Vi trenger en bransjeorganisasjon!

- Jeg meldte bedriften inn i NFVB fordi jeg etter mange år i bransjen ser at vi trenger en bransjeorganisasjon som kan være vår stemme og jobbe for velværebransjens utvikling, sier daglig leder Gro Ravndal Bruarøy i Topp til Tå Velvære på Brynesenteret.

Bruarøy mener hudpleie- og velværebransjen har mye å lære av frisørene. - Jeg har vært på butikkdatakurs sammen med ledere for frisørsalonger, og jeg opplever at de har vært mer fremoverlent når det gjelder forretningsmessig tankegang. Her ligger de 15 år foran hudpleiesalongene. Noe av dette skyldes kanskje at vår bransje består av mange små klinikker, mens det finnes større enheter i frisørbransjen. Men mange ting er ganske likt, når man ser på driften. 

Spleiselag for sterk stemme

 - Ellers opplever jeg at organisasjonstankegangen, ønsket om å tilhøre en bransjeorganisasjon, er mer rotfestet i frisørbransjen. De har også har klare synspunkter på bransjens utvikling og de slutter opp om sin egen bransjeorganisasjon, NFVB. Ikke alle er klar over at denne også rommer medlemskap for velværebedrifter. Skal vår stemme bli hørt, må vi være med på spleiselaget og være en del av NFVB. Vi har absolutt noe å lære av hverandre, skal vi utvikle frisør- og velværebransjen, mener Gro Ravndal Bruarøy.

Viktige møteplasser

Hun meldte inn Topp til Tå Velvære i NFVB for tre år siden, og peker på flere ting hun mener er viktige grunner til medlemskapet.

 - Det at man har et Landsmøte, der utøvere treffer hverandre og kan sette opp en dagsorden, er en positiv ting. Jeg fikk ikke anledning til å delta på det siste Landsmøtet i Oslo, men jeg ser på dette som en viktig arena for oss som driver klinikker og salonger. Det å løfte blikket, treffe kolleger og utveksle synspunkter er noe som gir nye impulser. Vi trenger denne typen møteplasser.

 - Men det er også viktig at NFVB tar tak i ting som angår oss. Jeg er opptatt av utdanning, og det at NFVB jobber for å etablere fagbrev for hudpleiere er en viktig sak for å øke anerkjennelsen for hudpleiernes faglige kompetanse. Så langt jeg ser, virker det som om NFVB gjør en veldig god jobb på dette området.

 Jærens største

Topp til Tå Velvære feiret sitt 30 års jubileum i fjor, og har i alle år vært Jærens største klinikk. Det har vært  utfordrende, men givende å bygge opp en så stor klinikk, forteller Gro Ravndal Bruarøy.

 - Da jeg startet opp for drøye 30 år siden var vi alene på Bryne. Det var krevende år, en pionertid i bransjen. Vi måtte jobbe opp alt fra grunnen av, men det var selvsagt fordelaktig å være alene. I dag er ikke utfordringen å få aksept for den typen behandlinger vi driver med, men å hevde seg i konkurransen om kundenes gunst. Vi har vel fem - seks klinikker i vårt nærområde, så konkurransesituasjonen er en helt annen i dag. Men samtidig har markedet også vokst. Nå gjelder det å tilby kundene kvalitet, og sørge for at de trives og vil komme igjen.

Daglig leder Gro Ravndal Bruarøy i Topp til Tå Velvære på Brynesenteret.

 Tar lederoppgaven på alvor

 - Med 14 medarbeidere krever driften sitt. Jeg har innsett at jeg ikke kan jobbe som terapeut i 100 % stilling, da sliter man seg ut. Mestparten av tiden min nå går på å utvikle og drifte klinikken, jobbe med markedsføring og holde meg oppdatert på dataverktøy. Kundene forventer at vi er tilgjengelige for timebestilling døgnet rundt, og vi har selvsagt timebestilling på nett og en egen app både på App Store og Google play.  Samtidig jobber vi også kontinuerlig med å utvikle nye tilbud, gi våre kunder sesongtilbud og holde dem oppdatert om nyheter.  Vi legger også ut ting på Facebook og Instagram. Vi må kort sagt være online med våre kunder mellom klinikkbesøkene. 

 - En av mine hovedoppgaver som leder, er å sørge for at kundene trives og stimulere medarbeiderne til å gi dem den servicen og oppmerksomheten de fortjener. Serviceaspektet er utrolig viktig. Vi skal være best på service. Det at vi har beholdt posisjonen som Jærens største klinikk gjennom så mange år, viser vel at vi har gjort noe riktig, smiler Gro Ravndal Bruarøy beskjedent.

Tilbake
Annet Innhold