Back
Foto: VisitOslo

Foto: VisitOslo

Søndagsåpning - hvilke regler gjelder?

Det nærmer seg jul og frisør- og velværebransjen har høysesong de neste månedene! I desember er det også mulighet for søndagsåpne salonger,- og her kommer en tolkning fra våre jurister om hva som gjelder av regelverk i så måte.
Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2018-10-17T11:42:55.0000000Z

NHO Service og Handel er av den oppfatning at lov om helligdager og helligdagsfred – sammenholdt med arbeidsmiljøloven § 10-10 om søndagsarbeid – kan tolkes på to måter. Uansett tolkningsalternativ er vi av den oppfatning at frisørsalonger har hjemmel for å holde åpent med alminnelig drift de tre siste søndagene før julaften.

 

Tolkningsalternativ 1

Frisørsalonger er å anse som "faste utsalgssteder" etter lov om helligdager og helligdagsfred § 5. Bestemmelsens tredje ledd hjemler retten for slike virksomheter til å holde åpent de tre siste søndagene før julaften.

 

Dermed er adgangen til søndagsarbeid etter arbeidsmiljøloven § 10-10 direkte hjemlet her.

 

Det er for øvrig ingen holdepunkter for at frisørsalongens drift kun er begrenset til salg av varer og ikke alminnelig frisørvirksomhet.

 

Tolkningsalternativ 2

Dersom frisørsalonger ikke er å anse som "faste utsalgssteder" må de regnes som tjenesteytende virksomheter. Det følger av forarbeidene til lov og helligdager og helligdagsfred at tjenesteytende virksomheter faller utenfor lovens virkeområdet, se Ot.prp.nr.11 (2002-2003) s. 11.

 

Dermed er ikke lov om helligdager og helligdagsfred til hinder for søndagsarbeid. Vilkårene i arbeidsmiljølovens § 10-10 må likevel være oppfylt i et slikt tilfellet.

 

Problemstillingen om søndagsåpne salonger knytter seg i praksis til de som er tilknyttet kjøpesenter hvor senterledelsen pålegger alle leietakere å følge senterets åpningstider, herunder de tre siste søndagene før julaften. Vår oppfatning er at dette gjør søndagsarbeid nødvendig, jf. arbeidsmiljøloven § 10-10.

Tilbake
Annet Innhold