• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back

Husk innlevering til fotokonkurransen Årets Frisør 2023!

Frist for påmelding var 30. november, og siste frist for å levere bildene er 15. desember.  Her finner du både reglement og link til registrering/påmelding til fotokategoriene i Årets Frisør-konkurransen. 

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2022-12-16T12:41:25.0000000Z


REGLEMENT FOTOKATEGORIENE 

Før du slipper kreativiteten løs, og starter forberedelsene til ditt/dine bidrag, er det viktig at du leser godt igjennom reglementene i kategorien/e du vil delta i. NFVBs konkurranseutvalg jobber kontinuerlig for at reglement og kategorier skal følge utviklingen i bransjen. Med bakgrunn i dette består konkurransen denne gangen av følgende kategorier det skal kåres vinnere i:

  

Frist for registrering/påmelding er utgått.  

Frist for levering av bidrag digitalt: 15. desember 2022.

Vi anbefaler å ha bildene klare for levering før fristen for registrering går ut. Dette for at du skal ha kontroll og ikke måtte stresse unødvending når du mottar informasjon om levering av bidrag.

 

MODELLER

Det er opp til hver og en deltaker å tolke og bruke det rommet som ligger i reglementet for hver kategori, i forhold til valg av modell/er og dets kjønn og kjønnsidentitet. 

 

PRISFESTEN

Kåring av vinnere i fotokonkurransene gjøres under Prisfesten lørdag 25. mars på Skur 13 i Oslo.
Billetter til festen legges ut for salg på NFVBs nettsider.  Mer informasjon om dato for billettsalg kunngjøres senere.

Tilbake
Annet Innhold