Back
Unge ambassadører for frisørfaget.

Unge ambassadører for frisørfaget.

NFVB vil vise fagets muligheter

Frisør- og velværebransjen tilbyr gode arbeidsplasser for kreative, estetisk orientert og fingernem ungdom. På tross av gode jobbutsikter er det i dag likevel vanskelig å få tilstrekkelig av de rette talentene inn i utdanningen. NFVB ønsker å benytte konkurranser som ett av flere rekrutteringstiltak.

For å få de rette talentene til å velge våre fagutdanninger, må vi tydelig kommunisere de fordelene og mulighetene yrkene og fagene gir.  Ett av grepene som kan virke positivt inn på rekruttering til faget er mulighetene til å konkurrere faglig på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. 

Konkurranseprogram 

«Konkurranser som rekrutteringsarena» er ett av prosjektene i NFVBs strategiplan, og startet opp med en workshop i april. Videre har prosjektgruppen hatt flere møter for å kartlegge nåsituasjon, samt beskrive mål og ambisjoner. Prosjektgruppen er bredt sammensatt fra frisør/velvære/hudpleie, med ulik erfaring og kompetanse innenfor konkurranser.

Vi har kartlagt ulike konkurransearenaer og er i gang med å definere et «konkurranseprogram», det vil si et årshjul som beskriver de ulike konkurransearenaene.  Hjulet skal på en enkel måte gi et godt bilde av de mulighetene som finnes av konkurranser fra du er elev på videregående til senior yrkesutøver. 

Fagets ambassadører

Prosjektet har som formål å bidra til å øke antall kvalifiserte søkere til skolene.  Det betyr at prosjektet har ekstra fokus på hvordan NFVB og bransjen kan nyttiggjøre mulighetene med de lokale og nasjonale skolekonkurransene.  De skal vurdere og definere hvordan vi gjennom et aktivt eierskap kan samarbeide med fylker og skoler om skolekonkurranser og WorldSkills Norway om skole-NM og yrkes-NM for å få et helhetlig «konkurranseprogram». Gjennom dette kan vi skape interesse og nysgjerrighet for fagene. Konkurranseutøvere er gode ambassadører for faget og bidrar til å vise frem flere sider av faget med ulike utviklingsmuligheter.   

Bli med i diskusjonen 

Vi gleder oss til Landskonferansen 2018 hvor vi kan diskutere og snakke mer om konkurranse som rekrutteringsarena!  Vi ses i Trondheim – og på konkurransearenaene! 

 

Tilbake
Annet Innhold