• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
NFVBs president Espen Sævold kunne gi regionkontaktene bakgrunn og mål med den nye regionstrukturen. Det ble også gitt uttrykk for at samlingen opplevdes både nyttig og motiverende.<br/>

NFVBs president Espen Sævold kunne gi regionkontaktene bakgrunn og mål med den nye regionstrukturen. Det ble også gitt uttrykk for at samlingen opplevdes både nyttig og motiverende.

NFVB regionsamling

9. november inviterte NFVB sine nye regionkontakter til Næringslivets Hus i Oslo. Hensikten var at alle skulle få en bredere forståelse for bakgrunn og mål med den nye regionstrukturen, og ikke minst bli bedre kjent med hverandre. Nettverket av engasjerte NFVB-støttespillere er gull for hele organisasjonen. De vil også få oppgaver som vil være av stor betydning for hele bransjen.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2021-11-23T17:40:40.0000000Z

Kick off

Direktør Anne Mari Halsan ønsket velkommen til alle deltakerne, før hun ga ordet til NFVB-president Espen Sævold. Før regionsamlingen hadde de begge vært på besøk hos mange laug, og hadde med seg mange innspill i bagasjen. Det er ingen tvil om hvor viktig det er å ha en sterk bransjeorganisasjon. Koronapandemien har til fulle vist både hva NFVB/NHO kan utrette politisk, men også hva nettverket kan gi av uvurderlig hjelp og støtte til hvert enkelt medlem.

Presidenten brukte stikkord som Muskler, Synlighet og Dekning, med videre forklaring til hvordan NFVB jobber strategisk ved å gruppere innsatsen i pilarer som verving/medlemspleie, kompetanse/utdanning og rammebetingelser/omdømme. Han belyste også at selv om det mange ganger kan være fristende å gå rett på løsning, så er sjansen større for et bedre resultat hvis man har en god og inkluderende arbeidsprosess i forkant.  Han takket NFVBs programsjef Vibeke Scheele Moe for tålmodig gjennomføring av prosjekter, med viktige analyser og diskusjoner. Men nå er han veldig klar for å iverksette, og det nye regionapparatet skal starte opp fra nyttår. En av de første oppgavene blir hvordan våre fag kan markedsføres bedre på skolenes utdanningsmesser.

NHO-støtte

NHOs regionkontor er en skjult skatt for mange. De besitter kompetanse som NFVB vil lene seg tungt på i vår organisasjonsutvikling. Regiondirektør Christian Chramer fra NHO ga oss en tydelig invitasjon til samarbeid, med gode eksempler på hva de kan bistå med. Ikke minst kan regionkontorene være møteplasser for vårt lokale nettverk, og steder der man kan dele kunnskap.

NHOs regionkontor i alle fylkene vil være god støtte for NFVB for å styrke vårt eget organisasjonsapparat. Direktør medlem og region Christian Chramer fra NHO inviterte alle til å bruke deres kompetanse på mange plan.

 

Veien videre

NFVBs nye regionapparat vil som nevnt være operativt fra nyttår, men dette er et «elefantprosjekt».  Det vil si det er et omfattende prosjekt, men vi kommer i mål ved å ta en bit av gangen. NFVB administrasjonen vil nå sette av tid og invitere hver region til et oppstartsmøte i starten av januar.   Anne Mari, Jan Kristian og Vibeke vil følge opp regionansvarlige innenfor hver av pilarene med informasjon og veien videre.  Det er fortsatt detaljer som skal på plass. Vi gleder oss til å jobbe sammen med sterke krefter i regionapparatet for å videreutvikle organisasjonen til det beste for frisør- og velværebedriftene.

Har du spørsmål eller innspill til utvikling-en av NFVB regionalt, så kontakt administrasjonen eller styret. 

Kontaktinformasjon finner du på nfvb.no 

Tilbake
Annet Innhold