• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back

Meld deg på studieprogrammet økonomi, ledelse og markedsføring

Dette studiet gir deg kunnskaper og ferdigheter innen ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse (LØM). Studiet er et godt utgangspunkt for deg som ønsker å starte opp med en egen virksomhet eller et nødvendig faglig grunnlag for deg som allerede er leder i en frisørbedrift.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2022-11-18T14:39:19.0000000Z

Vi har 30 studieplasser som fylles opp fortløpende frem til studiestart. Vi starter opp opptak ved studiested Fredrikstad.

Meld deg på her


Studiet er 100% nettbasert, og det vil være ukentlig nettundervisning to dager i uken.

  • Mandag kveld kl.18.00 - 21.00
  • Onsdag morgen kl.08.00 -10.00

Se video

Tilbake
Annet Innhold