• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
Arbeidsgiver har alt å tjene på et godt kompetent verneombud ved sin side. 

Arbeidsgiver har alt å tjene på et godt kompetent verneombud ved sin side. 

Lovpålagt verneombud – meld deg på kurs nå!

Alle virksomheter med 5 eller flere ansatte skal fra 1. januar 2024 ha verneombud. Virksomheter med 30 ansatte eller mer skal fra samme dato ha arbeidsmiljøutvalg. Arbeidsmiljøsenteret tilbyr nå i samarbeid med NFVB et bransjetilpasset kurs om lovpålagt grunnopplæring.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2024-04-24T12:49:41.0000000Z

Her er link til KURSPÅMELDING med god NFVB-medlemsrabatt.

Kurset vil basere seg på lovkravet til grunnopplæring.  

På det digitale medlemsmøtet 15. april ble det gitt informasjon om lovpålagt verneombud, og orientert om kurstilbudet. Medlemmer har fått e-post med link til opptak av teamsmøtet.

Verneombud - lovpålagt grunnopplæring - mer enn bare noe loven krever!
Arbeidsgiver har alt å tjene på et godt kompetent verneombud ved sin side.  Arbeidsmiljøsenteret har sammen med NFVB laget et kursopplegg som er spisset mot vår bransje.  Dette kurset er lovpålagt for verneombud, og vil også dekke kravet til kunnskap for leder.


Fullt kurs – grunnopplæring:

  • Fire dager med kursholder (7 timer per dag)
  • Utvidet hjemmeoppgave (10 timer)

Pris for medlemmer: kr 8560. Dette tilsvarer 20 % rabatt.

Leder kan også bli med sammen med verneombudet. Pris for leder: kr 4500.

 

Intensivkurs – Innføring i vernetjenesten:
(for verneombud med tilstrekkelig grunnkompetanse innen Arbeidsmiljø og HMS)
Innhold: Formålet med vernetjenesten, rettigheter og plikter, organisering av vernetjenesten, saksgang, krav til vernetjenesten, virkemidler i vernearbeidet, kontrolltiltak og varsling.
3 formiddager

Medlemspris: kr 4500


For mer informasjon:
Øystein Grytøyr
Seniorkonsulent Arbeidsmiljøsenteret
Tlf.: 47 24 78 35
oystein@arbeidsmiljo.no

 

Se også:  Webinar: lovendringer for verneombud og amu

 

Kunnskap er et konkurransefortrinn. Det lønner seg å være medlem!

 

Tilbake
Annet Innhold