• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
Eva Moi Skøie fra Majas Salonger møtte stortingskandidatene Kai Steffen Østensen (Ap), Aase Marthe Johansen Horrigmo (H), Ingvild W. Thorsvik (V), og Gro Anita Mykjåland (Sp) sammen med syriske Foad (foran til høyre) som akkurat har tatt svennebrev som frisør og Anne Lene Gabrielsen fra Opplæringskontoret for frisørfag Agder.

Eva Moi Skøie fra Majas Salonger møtte stortingskandidatene Kai Steffen Østensen (Ap), Aase Marthe Johansen Horrigmo (H), Ingvild W. Thorsvik (V), og Gro Anita Mykjåland (Sp) sammen med syriske Foad (foran til høyre) som akkurat har tatt svennebrev som frisør og Anne Lene Gabrielsen fra Opplæringskontoret for frisørfag Agder.

Integrering starter i bedriftene - politikkutforming som virker!

Eva Moi Skøie mener mange flere med minoritetsbakgrunn kunne fått fagbrev og kvalifisert seg for arbeidslivet, dersom utdanningssystemet var bedre rigget til å legge til rette for et utdanningsløp tilpasset den enkeltes utgangspunkt. 

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2022-03-23T16:07:39.0000000Z

Eva Moi Skøie er Oldermann i Agder Frisørlaug, tidligere nestleder i NFVBs styre og daglig leder for frisørkjeden Majas i Kristiansand. Eva brenner for faget og for bransjen - og hun er også veldig opptatt av rekruttering av nye frisører. Samtidig ser hun at ressurssterke ungdommer med minoritetsbakgrunn har utfordringer med å komme inn i arbeidslivet. Det har hun gjort noe med.

Forrige uke bestod syriske Foad svennerøven som frisør. Han hadde bakgrunn fra yrket da han kom til Norge fra Syria for seks år siden, men først da han kom i kontakt med Eva Moi Skøie fikk han tilrettelegging og hjelp slik at han kunne påbegynne et løp som nå har gitt ham et norsk svennebrev. 


NFVB har som et strategisk mål å bidra til integrering av fagarbeidere i bransjen. Bransjen trenger alle de gode fagfolkene vi kan få, og det norske velferdssamfunnet trenger at alle deltar i det seriøse arbeidslivet.

Prosjektet "Integrering starter i bedrift" er et av de ti utviklingsprosjektene i Strategiprogrammet vårt. Her har vi, sammen med medlemsbedrifter, arbeidet for å kartlegge hvordan fylkeskommunen, NAV og introduksjonssentrene sammen med næringen kan bidra til en bedre opplæringsprosess som gir flere den kompetansen som er nødvendig for å få en fast jobb i Norge.


Prosjektet har vist at allerede etablerte opplæringsbedrifter har svært gode forutsetninger for å være en avgjørende bidragsyter i integreringsarbeidet. Målet er god opplæring frem mot et fag- og svennebrev, samt at kandidaten får god innføring i norsk arbeidsliv.


Det er dette Majas Salonger har deltatt i, der utgangspunktet har vært den nye ordningen med fagbrev på jobb. Denne uken møtte hun stortingskandidatene Ingvild W. Thorsvik (V), Kai Steffen Østensen (Ap), Gro Anita Mykjåland (Sp) og Aase Marthe Johansen Horrigmo (H) for å presentere sine erfaringer.

De fikk høre om hvordan bedriften har engasjert seg overfor både fylkeskommunen, NAV og PP-tjenesten for å etablere et utdanningsløp som er tilpasset bakgrunnen til for eksempel Foad. Blant utfordringene de har identifisert er hvordan rigide språkkrav kan gjøre det unødvendig vanskelig for en med flyktningbakgrunn å gjennomføre det samme utdanningsløpet som andre.

- Vi har jo egne ordninger for dyslektikere, for eksempel, som er tilpasset deres forutsetninger. Vi må tenke på samme måten overfor dem som har andre utfordringer med å gjennomgå det ordinære løpet. Vi tenker for mye "skolsk" i opplæringsløpet, mener Eva Moi Skøie.


Etter at Foad bestod svenneprøven i forrige uke, har han fått fast jobb hos Majas Salonger. Dermed kan han kjøpe seg bolig, etablere seg og bidra til fellesskapet gjennom å være yrkesaktiv skattebetaler, samtidig som bedriften har fått en ny, dyktig fagarbeider.

- Vi ønsker å etablere et pilotprosjekt hvor vi kan gjennomføre dette i større skala. Nå kan jeg bistå en og en, men vi må tenke større, mener Eva Moi Skøie.


Politikerne som deltok på møtet var enige - og inspirerte. Aase Marthe Horrigmo Joahnsen, som også er statssekretær i Kunnskapsdepartementet, inviterte også til et oppfølgende møte for å få mer innsyn i hvordan Opplæringskontoret for frisørfag i Agder og Majas Salonger har jobbet med problemstillingen. 


Tilbake
Annet Innhold