• NFVB
 • KONTAKT
 • For Skoleelever
 • For Rådgivere
 • For Lærlinger
 • For Lærebedrifter
 • Om Svenneprøven
 • NFVB
 • KONTAKT
Back

Fylkeskommunen - fagopplæring

Det er fylkeskommunen som har ansvar for tilbud og organisering av videregående opplæring, inkludert fagopplæring i bedrift.
Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2019-01-24T14:27:02.0000000Z

Oppgavene og ansvaret omfatter å:

 

 • vurdere og godkjenne lærebedrifter, opplæringskontor og opplæringsringer
 • vurdere og godkjenne lære- og opplæringskontrakter
 • veilede og følge opp lærebedrifter
 • tilby etterutdanning til dem som driver fagopplæring i lærebedrifter
 • formidle elever til læreplass i bedrifter
 • utbetale tilskudd til lærebedriftene
 • oppnevne prøvenemnder
 • gi tilbud om opplæring til lærlinger og lærekandidater som ikke kan få opplæring i en lærebedrift
 • godkjenne praksis for praksiskandidater
 • innhente og gjennomgå årlige rapporter fra lærebedriftene

En oversikt over fagopplæringskontorene i fylkene finner du her.

 

Tilbake
Annet Innhold