Back
Hvert prosjekt har en arbeidsgruppe, med én «prosjekteier» fra styret. Her er programsjef Vibeke Scheele Moe på gruppearbeid med Lars Terje Skjæveland, Jørn Inge Næss og Merethe Kjellnes.

Hvert prosjekt har en arbeidsgruppe, med én «prosjekteier» fra styret. Her er programsjef Vibeke Scheele Moe på gruppearbeid med Lars Terje Skjæveland, Jørn Inge Næss og Merethe Kjellnes.

Bransjeutvikling i praksis

NFVBs Strategiprogram består av elleve utviklingsprosjekt. Syv av prosjektene er nå i gang med ulike arbeidsgrupper oppnevnt av styret. De resterende prosjektene startes i løpet av høsten. Styremedlemmene i NFVB er «prosjekteiere» for hvert prosjekt og følger utviklingen i arbeidet tett.

HOVEDPILARER

Strategiprogrammet bygger på tre strategiske hovedpilarer: 

• Utdanning og kompetanse

• Verving og medlemspleie

• Omdømmebygging

Mandat og prosjektgrupper

Vi har i planleggingsfasen jobbet med en liten arbeidsgruppe i hvert av prosjektene. Hensikten med de første møtene er å sikre felles ståsted og forståelse for oppdraget vi skal løse, konkretisere mandat og fremdriftsplan. Vi innhenter fakta og definerer oppgaven, setter konkrete mål for prosjektene som alle styrer mot de overordnede strategiske målene. Videre konkretiserer vi aktiviteter og frister for gjennomføring.  

I forbindelse med ny faglig tilbudsstruktur som innføres i 2020 -2021 vil prosjektene jobbe tett mot Faglig Råd og utvikling av læreplanene. 

Vi vil etter hvert gi en nærmere presentasjon av det enkelte prosjekt med deltagere, mandat og arbeid. 

Ny milepæl  

Vi har gjennomført 1-3 workshops med hvert prosjekt så langt i april og mai.  Dette arbeidet skal ende i en overordnet prosjektbeskrivelse som legges frem for styringsgruppen for godkjenning den 4. juni 2018.  Med andre ord: når dette leses har vi nådd en ny milepæl.

 

Tilbake
Annet Innhold