Opplæring i bedrift

Opplæringen i bedriften strekkers seg fra to til tre og et halvt år avhengning av det utdanningsløpet eleven har valgt.

En lærling i en bedrift er i tillegg til å være under opplæring også en ansatt med lønn. Lærlingen skal derfor i takt med opplæringen bidra med verdiskapning i bedriften. Opplæringen foregår i stor grad gjennom praktisk arbeid.

Læretiden i bedriften er delt opp i et opplæringsår og et verdiskapningsår. I denne avsluttende delen av utdanningen (verdiskapningsåret) skal lærlingen lære mer om å arbeide i en frisørbedrift. Frisørfaglig vil han/hun lære om forholdet mellom form, farge og strukturendringer. Lærlingen vil lære mer om produkter og teknikker. I tillegg lærer han/hun å planlegge og dokumentere sitt eget arbeid, lærer kundebehandling, og litt om  økonomi og markedsføring i frisørbedrifter.

 Læreplanen omfatter følgene faglige områder:

  • Klipp av hår og skjegg
  • Hår- og hodebunnspleie
  • Frisyreforming og makeup
  • Fargebehandling
  • Strukturbehandling
  • Kommunikasjon, kundesamarbeid, veiledning og etikk
  • Kommunikasjon og service med henhold til markedsføring av varer, tjenester og salg
  • Drift (økonomisk forståelse, varehåndtering, resepsjonstjeneste etc.)

© 2018 Norske Frisør- og Velværebedrifter