Utdanningsløpet

Filmspiller lastes...
Filmen lastes...

Hva er opptakskravene? Hvor lang er utdannelsen? Hvilke skoler kan man velge mellom?

Flere veier til en god frisørutdannelse

Elevene kan enten velge offentlig utdanning på den videregående skole eller på en privat frisørskole. I tillegg til tiden på skole skal eleven gjennom en læretid i en frisørbedrift. Utdanningen avsluttes med å avlegge en svenneprøve og få et svennebrev.

I korte trekk består veien frem til et svennebrev av:

  • grunnopplæring på offentlig eller privat skole - (elev) fra 0,5 til 2 år
  • bedriftsopplæring - (lærling) fra 2 til 3,5 år, avhengig av tidligere skolegang
  • avsluttende praktisk svenneprøve

 Det tar om minimum fire år før du oppfyller kravene til å avlegge svenneprøven.

 

Offentlig eller privat utdanning?

De som er mellom 16 og 19 år er omfattet av den lovmessige retten til offentlig videregående opplæring. Mange av de som har brukt opp den lovmessige retten, for eksempel ved at de har gått andre linjer på videregående, velger derfor private frisørskoler. Disse skolene er også åpne for de yngre elevene.
 
Dagens lovverk gir også rett til å begynne direkte i lære i en frisørbedrift. Da gjelder egne regler for godkjenning av læretiden, og for hvordan du må skaffe deg de nødvendige teoritiske fagene. Fagopplæringskontoret i fylket der elven bor vil gi nærmere informasjon om hvordan dette skal løses.

© 2018 Norske Frisør- og Velværebedrifter