Yrkeskompetanse

Målet med fagopplæringen er å gi kandidatene en bredt sammensatt yrkeskompetanse.

Med dette mener vi den helheten som setter eleven i stand til å leve av yrket.

  • Yrkeskompetanse innbefatter evne til å utføre fagarbeid innen et yrke og evne til å løse sammensatte utfordringer knyttet til enkelte arbeidsoppgaver og yrkesutøvelsen som helhet.
  • Yrkeskompetanse omfatter forståelse av hvordan yrket utøves, for dets funksjon i samfunnet, dets kultur, tradisjon og utvikling.
  • Deler av yrkeskompetansen er knyttet til enkelte arbeidsoppgaver, mens andre deler av yrkeskompetansen er knyttet til yrket som helhet.

© 2018 Norske Frisør- og Velværebedrifter