Nøkkelkompetanse

Her er noen eksempler på nøkkelkompetanse som inngår i de fleste yrkeskompetanser

 • Samarbeidsevne
 • Orden på arbeidsplassen
 • Selvstendighet
 • HMS
 • Kreativitet
 • Nøyaktighet
 • Fleksibilitet
 • Kompetanseutvikling
 • Yrkesstolthet
 • Planlegging
 • Effektivitet
 • Kommunikasjonsevne
 • Pålitelighet

 

De fleste vil være enige i at dette er egenskaper vi søker hos alle mennesker, særlig de vi ønsker å ansette. Derfor er opplæringen også fokusert på disse områdene, og i noen grad blir også disse nøkkelkompetansene gjenstand for konkret vurdering av prøvenemndene.

© 2018 Norske Frisør- og Velværebedrifter