Hvem passer som frisør?

Filmspiller lastes...
Filmen lastes...

Hvem passer til å jobbe som frisør? Hva krever bransjen av en frisør?

Erfaringene de senere årene, med stort frafall på mange yrkesfaglige linjer, understreker betydningen av at elevene får riktig informasjon om de krav og forventninger som møter dem i det yrket de har valgt. For å lykkes som frisørlærling må eleven: 

Være kreativ og sosial

Frisørfaget passer for elever som er kreativ og sosial. Siden ingen mennesker er like, vil en frisørs hverdag bestå av å møte nye utfordringer hos hver eneste kunde. Det krever at man er faglig dyktig, i tillegg må en like å omgås mennesker og ikke minst kunne kommunisere.  Få yrker gir så store muligheter til å bruke seg selv og sine evner som frisøryrket. 
 

Være faglig dyktig

En frisør skal gjøre ferdig flere arbeider i løpet av en dag. Jobben frisøren har gjort blir hele tiden bedømt av kunden. For å få til et godt sluttresultat må en frisør ha sans for form og farge, og kunne tilegne seg kunnskaper i geometri og kjemi. Det kreves høy faglig kompetanse å få det resultatet kunden ønsker.
 

Respektere andres tid

Elever med stort fravær fra videregående skole, og manglende eksamener, vil ofte få problemer hvis de velger et yrke som frisør. En frisørs hverdag består av et næringsliv der åpningstider, arbeidsplaner, skift og kundeavtaler er de bærende elementene. De som velger faget må derfor ha evne til å respektere andres tid for å lykkes.
 

Alternative veier til målet

Alle yrkesfag krever en bred kompetanse, både faglig og teoretisk. Hvis eleven er teoritrøtte, betyr det at skolen, næringslivet og myndighetene må finne fram til alternative veier til målet. Kanskje er alternativer til ”hovedmodellen” en løsning? Det betyr ikke at kravene til sluttkompetanse endres. Vi trenger fagfolk som både kan matematikk og språk til å møte en komplisert hverdag i bedriftene.

   

© 2018 Norske Frisør- og Velværebedrifter