Lønn under utdanning

Som en del av utdannelsen frem til svenneprøven vil du være ansatt som lærling i en opplæringsbedrift.

Du vil vanligvis lønnes etter satsene for lærlinger i tariffavtalen for frisører, som følges av de aller fleste lærebedrifter.

Eksempel

De fleste lærlinger har en læretid på to år. Det ene året er definert som opplæringsår, det andre er verdiskapingsår. Lønnen for lærlinger er knyttet til verdiskapingstiden, men lønnen er delt slik at du får noe lønn i hele læretiden, også det første læreåret. Lærlinger som har fullført VG2 – Frisørfag lønnes slik:
 
1. året i bedrift: 35 % av laveste garantilønn for en svenn.
2. året i bedrift: 65 % av laveste garantilønn for en svenn.
 

Til sammen utgjør lønnen ett års garantert minstelønn for en nyutdannet frisørsvenn. Etter tariffoppgjøret 1. mai 2016 utgjør dette henholdsvis kr 52,15 og kr 96,85 pr. time. Husk: Dette er lønn under utdanning.

I tillegg har du rett til lån og stipend fra Lånekassen hvis du fyller kravene for lærling.

© 2018 Norske Frisør- og Velværebedrifter