Lærling

Filmspiller lastes...
Filmen lastes...

Lærling er en yrkesutøver som inngår lovfestet lærekontrakt med en godkjent arbeidsgiver.

Det er fagopplæringskontoret i fylket du ønsker å ta læretiden i, som har formidlingsansvar og vil hjelpe deg å få en læreplass i en godkjent opplæringsbedrift eller gjennom et opplæringskontor. Du inngår kontrakt med en bedrift som påtar seg ansvaret for den praktiske opplæringsdelen av frisørutdannelsen.

Bedriften står fritt til å ansette den lærlingen de ønsker. God holdning og lite fravær i skolen vektlegges sterkt når bedriften vurderer din CV, eller når du møter til intervju.

Gode karakterer er selvfølgelig også viktig, og bransjen tar det som en selvfølge at du har gjennomført tiden på skolen med bestått i alle fag, også fellesfagene.

© 2018 Norske Frisør- og Velværebedrifter