Bedriften som lærested

Filmspiller lastes...
Filmen lastes...

Hva skal du gjøre i læretiden?

Læretiden etter ”hovedmodellen” er to år i bedrift, hvorav det ene året definisjonsmessig er et opplæringsår, det andre et verdiskapingsår, der du som lærling skal produsere på linje med andre arbeidstakere.

I praksis skjer dette ved at man ved starten av læretiden får mer opplæring og trening enn lengre ut i læretiden. Verdiskapingsdelen trappes opp gradvis, til man mot slutten av læretiden skal ha et betydelig innslag av produksjonsaktiviteter.

Det å være i stand til å gjennomføre arbeidsoppgaver med en kvalitet som en faglært, og som gjennomføres innen et tidsrom som er akseptabelt, er en avgjørende del av opplæringen. Det er dette som vil bli vurdert ved svenneprøven. Målet er å bli en utdannet fagpersoner som er i stand til å leve av yrket sitt!

© 2018 Norske Frisør- og Velværebedrifter