Opplæringsplan

Opplæringsplanen er et verktøy som skal bidra til å sikre at lærlingen(e) får opplæring som tilfredsstiller målene i læreplanen.

Bedriften er pliktig til å lage en generell plan for opplæringen. 

Innhold

Her er noen momenter som bør avklares når en plan skal lages:
 
 • Hva er bedriftens mål når det gjelder profilering, rekruttering og utvelgelse?
 • Hvordan vil vi introdusere lærlingen i bedriften og utarbeid lærekontrakt og arbeidsavtale?
 • Hvilke arbeidsoppgaver i bedriften støtter de ulike målene i læreplanen?
 • Hvem har ansvar for at lærlingen får vært med på alle disse oppgavene?
 • Hva slags teoriopplæring eller kurs er nødvendig for lærlingen?
 • Hvordan skal lærlingen dokumentere opplæringen sin?
 • Når og hvordan skal de halvårlige lærlingsamtalene og den skriftlige vurderingen gjennomføres?
 • Hvilke rutiner har vi for oppmelding og forberedelse til svenneprøve?
 • Hvilke rutiner har bedriften for å vurdere seg selv som lærebedrift?
 • Hvordan vil bedriften vurdere holdninger og opplæringsbehov hos instruktøren?

 Opplæringsplanen skal:

 • Beskrive hvordan opplæringen foregår i bedriften:
  • hvem som er ansvarlig
  • tidspunkter for opplæring
  • omfang av opplæringen
 • Beskrive bedriftens instruktørkompetanse i forhold til de enkelte kompetansemålene.
 •  
 • Beskrive hvordan bedriften vil dekke opp eventuelle mangler i egen kompetanse, for eksempel gjennom:
  • samarbeid med andre bedrifter
  • innleide instruktører
  • opplæringsringer
  • opplæringskontorer
  • videreutvikling av instruktørkompetansen

Planen legges til grunn for godkjenningen som lærebedrift. Den gjelder ved siden av de øvrige retningslinjene i bedriften, som lovverk, kontrakter, arbeidsreglementet, uskrevne regler og det som i arbeidsretten kalles for ”arbeidsgivers styringsrett”, altså ledernes rett til å planlegge og fordele arbeidet etter bedriftens behov. 

Eksempel på opplæringsplan vil snart komme.

© 2018 Norske Frisør- og Velværebedrifter