Individuell opplæringsplan

Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelt lærling.

En individuell opplæringsplan er basert på prinsippet om tilpasset opplæring. Tilpasset opplæring vil si at bedriften legger opp opplæringen i tråd med den enkelte lærlings forutsetninger og bakgrunn. Denne opplæringen skal også tilpasses bedriftens virksomhet. 

For å kunne tilpasse opplæringen og lage en individuell oppfølgningsplan, vil det være viktig å stille følgende spørsmål:

  • Hvilke oppgaver har lærlingen forutsetninger for å arbeide med?
  • Hvordan skal lærlingen arbeide med oppgavene?
  • Hva velger vi av metoder og prinsipper for at lærlingen både skal kunne utføre arbeidsoppgavene og lære på best mulig måte?
  • Hvordan skal lærlingen kunne delta, påvirke, velge og bestemme læringsmål, arbeidsmåter og kjennetegn på måloppnåelse?
  • Hvordan skal lærearbeidet kvalitetssikres og dokumenteres på en hensiktsmessig måte?

Tilpasset opplæring skal skje innenfor den ordinære opplæringen og gir ikke rette til noen skærskilt tilrettelegging.

 

Prinsippet om tilpasset opplæring er fastsatt i opplæringsloven § 1-3.

Les mer i temahefte fra Utdanningsdirektoratet: Tilpasset opplæring

© 2018 Norske Frisør- og Velværebedrifter