Verdiskapingsår

I verdiskapingsdelen skal du bidra med produktivt arbeid i tråd med det du til en hver tid har lært.

Som det ligger i navnet skal man i denne delen av læretiden bidra til inntekter til bedriften. Dette er med på å dekke deler av kostnadene med opplæringen, og din lønn.

Verdiskapingstiden skal gi deg nødvendig selvtillit og selvstendighet, og kanskje det aller viktigste: 

  • Du lærer å utføre faget i det tempoet og med den kvalitet som kundene forventer.
  • I verdiskapingstiden kan du starte å bygge opp en kundekrets som gjør at du blir i stand til å leve av yrket ditt etter avlagt svenneprøve.

Mens opplæringsdelen gir deg fagkompetanse, skal verdiskapingsdelen gi deg verdifull nøkkelkompetanse.

© 2018 Norske Frisør- og Velværebedrifter