Privat utdanning

Går man på en privat frisørskole er utdanningsløpet også delt i to: Skole + læretid i bedrift.

Har eleven brukt opp sin lovmessige rett til offentlig videregående opplæring, eller er for ung til å starte på offentlig skole, kan privat frisørskole være et godt alternativ.

De fleste private frisørskolene varer i ca et halvt år. Etter endt skolegang vil læretiden i bedriftene variere i forhold til hva du har av tidligere videregående utdanning. Det er fagopplæringskontoret i elevens fylke som fastsetter endelig lengde på din læretid.

Eksempel:
  1. Grunnkurs frisørfaget - ca et halvt år
  2. Opplæring i bedrift - opptil tre og et halvt år

For å få avlagt avsluttende svenneprøve etter læretiden kreves det normalt bestått videregående skole.

Krav
Kravene for å komme inn på de private skolene varierer fra skole til skole. Som minimum kreves normalt fullført grunnskole.
 
Søknad
Søknadsskjemaet til de private skolene finner du ved å gå inn på den aktuelle skolens hjemmeside.
 
Skoler
Her er noen private skoler som er godkjente av Lånekassen:

© 2018 Norske Frisør- og Velværebedrifter