Instruktør / veileder

I mindre bedrifter vil instruktør og faglig leder ofte være samme person.

Instruktørens/veileders oppgaver er blant annet:

 • sette seg inn i og gi opplæring i henhold til læreplanen
 • være tilgjengelig for lærlingen
 • instruere og veilede i det daglige arbeidet
 • gi tilbakemeldinger på faglig og personlig utvikling
 • være bindeledd mellom lærling og faglig leder

Instruktør/veileder skal:

 • Sikre opplæring i henhold til læreplanverket og interne planer
 • Sikre varierte arbeidsoppgaver, utfordringer og ansvar for lærlingen
 • Veilede og støtte
 • Motivere til medvirkning, innsats og læring
 • Gi jevnlige og systematiske tilbakemeldinger
 • Gjennomføre halvårlige samtaler
 • Gjennomføre halvårsvurdering uten karakter
 • Melde avvik til faglig leder
 • Legge til rette for sikkerhet, trivsel og læringsmiljø

© 2018 Norske Frisør- og Velværebedrifter